Vaše číslo je : 48
Popis : Je negace, kter? ?asto p?sob? dojmem p?echodn?ho pokoje, ale p?ece jen z?stavaj? negac