Vaše číslo je : 81
Popis : Stoj? v ?zk?m pom?ru k opa?n?mu ??slu 18. P?i v?klad? plat? prav? opak obsahov?ho v?znamu. To co se u d??ve jmenovan?ch ??sel vztahuje na minulost, plat? pro budoucnost a br?cen