Přidání vlastního slova do slovníku!

Český výraz:
Anglický překlad:
Poznámka:
 
Patnáct + pět == (spočítejte)
Poznámka: Pokud má slovo více anglických výrazů, tak je odďělujte čárkamy.