Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Už jste si vyzkoušeli nějakou polohu z naší kámasůtry???

Příspěvek poslal(a) : nezn?m?
Uloženo  : Uloženo : 14.06.2005, 11:07:16
Přečteno : 10187x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


N?co o stoln?ch tenistk?ch

V ?ter?, kdy chod?m norm?ln? hr?t, mi to nevy?lo a tak jsem musela j?t na tr?nink ??ka ve st?edu. Moc se mi tam necht?lo, proto?e tam v?t?inou chod? holky, kter? jsem moc neznala, ale cht?la jsem vyhr?vat a tak jsem ?la. Hr?lo se mi to docela dob?e, ale stejn? jsem cht?la brzo skon?it a tak jsem se o trochu d??v vytratila do sprchy. N?jak mi to ale dlouho trvalo, bylo mi pod sprchou p??jemn?, tak?e za chvilku se ke mn? p?ihrnula Ad?la, sn?d? Iveta a i v?echny ostatn?. Vlastn? v?echny jsou mlad??, bu? o rok nebo o dva, napadlo m?. Co jsem za chvili?ku poslouchala, to m? tedy trochu p?ekvapilo. M?la jsem to tam ,.... dva prsty vp?edu a dva vzadu ....... taky jsem si ho vzala do pusy.. st??kal jak st??ka?ka ...... j? byla sama doma a taky to bylo p?kn? ..... kr?sn? zahnut?m ban?nem jsem se ud?lala .. a p?ed zrcadlem.. Nemohla jsem to neposlouchat, vyschlo mi n?hle v ?stech a bradavky se mi z toho p?kn? vzty?ily, ?e si toho holky nemohly nev?imnout. Co ty, jak si na tom, m?? n?jak?ho kluka? Obr?tila se jedna z nejmlad??ch a nejhez??ch na m?. Jen jsem p?ekvapen? vzhl?dla. Taky nic, co, uhodla mou odpov?? Iveta. Tak poj? s n?mi do ?atny, t?eba se ti to bude s n?ma l?bit, navrhla zase ta mal?. V?t?ina holek je tu ka?d? t?den tak nadr?en?, ?e si pom?h?me spole?n?, po?eptala mi Iveta, vzala m? za ruku a odvedla m? za ostatn?mi holkami. Je?t? jsem se ani nestihla po??dn? ut??t a u? si m? holky dirigovaly. Poj? sem, k lavi?ce, klekni si na ten ru?n?k a p?iprav se, sly?ela jsem od t? ?t?hl? mlad? blond?nky, co se jmenuje Jitka. Jitka vyndala svoji novou rezervn? raketu z pouzdra a trochu ji ot?ela vlhk?m ru?n?kem. Dala si raketu mezi stehna rukojet? dop?edu, j? jsem vystr?ila zadek nahoru, rukama jsem se rozev?ela a jen jsem uc?tila, jak to jde dovnit?. Byla to par?da a kdy? jsem se ohl?dla, tak jsem vid?la dal?? dv? skupinky, jak to d?laj? mezi sebou. Iveta to n?jak? drobn? ?ernovl?sce d?lala jako my dv?, nav?c ta ?ernovl?ska m?la obli?ej zabo?en? do kl?na dal?? nah? holky. Bylo to n?co jin?ho, ne? s klukem. Jen?e to bylo naposledy tak d?vno, ?e si to po??dn? u? ani nepamatuji. Te? hlavn? to, co proj??d?lo moj? chtivou kundi?kou, bylo tvrd? a bo?sky to tla?ilo na po?evn? st?ny, tak?e jsem za malou chvili?ku byla poprv? hotov?. Chce? to taky do zade?ku?, p?ekvapila m? usm?vaj?c? se Jitka sv?m n?vrhem. Trochu jsem zkoprn?la, ale kdy? jsem se ohl?dla, tak jsem vid?la, ?e Ad?la m? v sob? dokonce dv? rakety. Jednu v zadn? d?rce, tu si rukou dr?ela sama, a druhou se od Evy nechala divoce p?chat do kundi?ky. Nechat si to str?it do r??ov? rosetky jsem odm?tla, ale te? u? v?m, ?e to v?bec nen? ?patn?, n?kolikr?t jsem si to tak nechala ud?lat. Iveta potom sed?la na ?idli, ?ernovl?ska j? dr?ela ?iroce rozta?en? nohy ve vzduchu a t?et? holka plnila Ivet? kundi?ku m??kama. Jestli jste n?kdy ping pong alespo? vid?li, tak v?te, ?e ty m??ky nejsou v?bec mal? a Jitka jich m?la v sob? ?est, pr? ob?as se j? tam vejde i sedm?. Holky s t?mahle v?bec nehraj?, jsou kr?sn? ?lut? a je na nich srd??ko a hlavn? jsou po??d schovan? v krabi?ce. Nakonec se Iveta postavila, rukama se op?ela o st?nu a v?echny holky j? odpo??t?valy, kolik jich vytla?ila ven. Doma jsem si to vyzkou?ela taky a mus?m uznat, ?e kdy? jsem ze sebe dostala posledn?, sice jenom p?t?, p?ipadala jsem si jako po ??asn?m orgasmu. A jestli nem?te ??dn?ho robertka, tak si vezm?te prezervativ, str?te do n?j ?ty?i m??ky, na konci ud?lejte uzl??ek a hned m?te bezva onanov?tko. Byla jsem p?ekvapen?, a trochu jsem ztuhla v o?ek?v?n?, co se bude d?t, kdy? se mezi n?mi objevila i Zuzana, na?e tren?rka. Zase u? ??d?te, ko?i?ky moje? pozdravila se s ostatn?ma a pe?liv? za sebou zamkla dve?e. Zuzana je takov? pihat? mohutn? holka s velk?ma kozi?kama, ?e bez podprsenky by hr?t ur?it? nemohla. Kone?n? t? vzaly do ??ka?, v?imla si i mne. Jitka mn? po??d p?chala, tak jsem se jen usm?la. Ne? se mi ztratila z dohledu, tak si st?hla sportovn? tren?rky i s kalhotkami nad kolena a vyt?hla si levou rukou z hodn? zarostl? kundi?ky a pravou rukou zezadu v?dy dv? a dv? prov?zkem spojen? kovov? leskl? kuli?ky. To byly venu?iny kuli?ky, dneska s nimi u? tak? ob?as hraji, proto?e jsem pak po tr?ninku hned mokr? a rozta?en?. V?imla jsem si Zuzany zase, a? kdy? jsme s Jitkou p?estaly. To st?la u? ?pln? nah? u sv? tren?rsk? sk???ky a natahovala si na sebe kalhotky s ?ern?m robertkem. Poj? sem, k?vla na m? povzbudiv?, tohle bude t?eba lep??. Lehni si na z?da a neboj se uvolnit. Z toho, co jsme d?lali p?ed chvilkou jsem u? byla dost vyrajcovan?, tak?e i p?kn? vlhk?. To bylo docela d?le?it?, proto?e Zuzana m?la um?l? ocas p?kn? tlust?. Za minutku ale ve mn? pravideln? mizel t?m?? cel?, Zuzana se divoce pohybovala v boc?ch a nespoutan? kozy dr?ela v dlan?ch. Musel to b?t fantastick? pohled, kdyby n?s vid?l n?jak? chlap, tak by okam?it? st??kal dva metry daleko. Tohle bylo n?co jin?ho, rukoje? rakety je p?ece jen trochu krat??, zat?mco tenhle ocas m? vyplnil naprosto celou. ??dn? div, ?e m? Zuzana brzo p?ivedla k s?rii ??asn?ch orgasm?, tak?e jsem se t?m?? p?est?vala kontrolovat. Rad?ji jsme p?estaly, proto?e jsem sv? pocity d?vala dost hlasit? najevo, tak?e by to mohlo vyburcovat i spr?vce sokolovny a ten by se asi divil, co se odehr?v? pod jeho st?echou. N?hle potom v?em jsem byla tak vy?erpan?, ?e jsem rad?ji odm?tla Ad?lu, kter? mi p?i?la vyl?zat mokrou d?rku. Rad?ji jsem j? sl?bila, ?e si to ud?l?me ob? spole?n? p???t? t?den. Pomalu jsem se ?la obl?kat, i kdy? v?t?ina holek zdaleka je?t? nekon?ila. Jitka, co m? p?chala prvn?, te? sed?la obkro?mo na Zuzan? a u??vala si gumov?ho ?ernou?ka. Na druh? lavi?ce ?ernovl?ska roztahovala nohy p?ed Ivetou a ta j? v??niv? l?zala a p?itom dv?ma prsty ji p?chala do zade?ku. Dv? holky si to d?lali jen tak sami sob?, samoz?ejm? raketami, a vesel? sm?ch se oz?val i ze sprch. Ani? bych spustila o?i z ?ernovl?sky, nat?hla jsem si kalhotky, sukni i halenku, vklouzla jsem do lodi?ek a ode?la jsem ke dve??m. Zam?vala jsem jen na Jitku a potichu zav?ela dve?e. Nerada bych vyru?ila n?jakou na?i ko?i?ku. Tr?nuji te? u? jen s ??kem a z tr?ninku se vrac?m pravideln? o hodinu pozd?ji. To je p?ece jasn?, kdy? se chce nad?jn? stoln? tenistka zlep?it, tak to stoj? trochu ?asu.

 
   Komentáře k příspěvku
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Prijde Ind na urad v hlavnim meste a povida: "Sahib, ja se chci rozvest." Urednik se na nej prisne podiva a odveti: "To neni jen tak, musis k tomu mit nejaky duvod." Ind se na nej podiva, zamysli se a povida: "Podivejte se, sahib, ja jsem rolnik a tak vim, ze kdyz zaseju ryzi, sklidim ryzi. Kdyz zasadim strom manga, sklidim mango. Ale kdyz zaseju Inda a sklidim Cinana, no reknete, sahib, neni to dostatecnej duvod?!"
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz