Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Podpořte administrátory kliknutím na reklamní bannery :o)

Příspěvek poslal(a) : Kol
Uloženo  : Uloženo : 01.07.2005, 15:02:35
Přečteno : 18544x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


M?j ?ivot s Denisou

Ne? jsem poznal Denisu, st?kal jsem se s n?kolika ?enami, ale ??dn? z nich se do pravideln?ho sexu?ln?ho vztahu se mnou moc nehrnula, p?esto?e j? m?m na sex chu? n?kolikr?t denn?. Denisa byla zn?m? jako nymfomanka a tak kdy? jsme si padli do oka i du?evn?, za?al jsem si od toho slibovat tak? zlep?en? m?ho sexu?ln?ho ?ivota a t??il jsem se na pravideln? sex n?kolikr?t denn?. Neuplynul ani t?den od na?? prvn? sch?zky a sed?li jsme ve?er u n? doma. Dojedli jsme dobrou ve?e?i a p?i sv??k?ch pop?jeli v?nko. Za?ali jsme se hladit a pomalu svl?kat. Ode?la na chvilku do koupelny. Rychle jsem se vysvl?kl, uvelebil se do k?esla a ?ekal na n?. Vstoupila do pokoje, ?pln? nah?, jen se zlat?m ?et?zkem v pase a druh?m na kotn?ku. P?istoupila ke m?, sjela pohledem k m?mu rozkroku, zamrkala udiven? o?ima a pak se rozesm?la "Tak to jsem teda je?t? nevid?la!" Co s t?mhle t?m pros?mt? chce? d?lat ?! Snad n? strkat do m? kr?sn? buchti?ky", p?i tom si p?ejela rukou po sv? buchti?ce, sklonila se a p?ejela rukou po m?m tr??c?m ocase. Pak se zarazila "promi?, ?e se sm?ju, ale na tohle fakt nejsem, na to si netroufnu, s t?m by si natrhnul snad i slonici". Koukal jsem trochu zkrou?en?, ale moje p?ro vybrovalo vzru?en?m ??m d?l t?m siln?ji. "No dob?e, mo?n? n?kdy, kdy? m? hodn? rozjede? p?edehrou a pou?ije? k?bl lubrikantu to zkus?me" Teda, ?e m?m asi o n?co v?t?? penis ne? je obvykl? jsem tu?il, ale v?dy jsem si myslel, ?e statistiky schv?ln? uv?d?j? n?zk? ??sla, aby zvedali mu??m sebev?dom?, nebo ?e jsou to ?daje z minul?ho stolet?, kdy byli lid? daleko men?? ne? dnes. Denisino tvrzen?, ?e je prost? nesmysln? velk? a pro sex nepou?iteln? m? zarazili. S ?sm?vem m? uklid?ovala, ale neboj, jinak se to v dom?cnosti m??e hodit. Uplynulo n?kolik let, jsme s Denisou man?el? a n?? sexu?ln? ?ivot se ji? stabilizoval. P?ijdu dom? z pr?ce a Denisa hned ve dve??ch zpozoruje mou bouli na kalhotech. Nemohu si pomoct, jsem permanentn? nadr?en?, zejm?na, kdy? mi Denisa d?l? to, co mi d?l?. Kdy? tedy p?ijdu domu, hned jak to vid? vol? "U? ti zase ten tv?j n?dor natekl ?! Koukej sundat kalhoty ty nadr?enej pras?ku! Poslechnu j? a ona mi ho profackuje. Je j? jasn?, ?e mi t?m neklesne, proto?e se tak je?t? nikdy nestalo. N?kdy, kdy? jsem hodn? nadr?en?, ?e se mi na n?m p?i fackov?n? za?ne tvo?it kapi?ka, ?ekne "Ale copak je to tady? N?co ti z toho te?e a j? zrovna va??m, p?ece bys to necht?l m?t v j?dle!" Na to sahne v kuchyni do ?upl?ku a p?rkr?t mi ho p?et?hne va?e?kou. Po tomto uv?t?n? si jdu p?ipravit v?ci na z?t?ek do kancel??e a ud?l?m n?jak? dom?c? pr?ce. P?i tom ale mus?m chodit po??d nah? a ona m? ob?as zavol? "Zlato, poj? sem pros?mt?, nedos?hnu do sk??nky pro ko?en?, pot?ebuju si na n?co velk?ho vyl?zt." samoz?ejm? by tam dos?hla, ale hrozn? j? bav?, kdy? mi takto dokazuje, ?e ta moje kl?da k n??emu je. Uk??e mi, kam si m?m sednout na podlahu a kam ho polo?it, stoupne si na n?j b???ky chodidel, postav? se na ?pi?ky a ??tr? ve sk??nce s ko?en?m, jako by nemohla naj?t, co pot?ebuje. Za chv?li sleze s ko?enkou v ruce a slovy "D?ky zlato". V?nuju se d?l sv? pr?ci a za chv?li zase "Drahou?ku, pot?ebuju n?jak? velk? siln? p??idlo, v mraz?ku mi p?imrzlo maso" A tak nab?hnu op?t do kuchyn?, s penisem vzty?en?m a strk?m s n?m tak dlouho do bal??ku masa v mraz?ku, a? se to maso utrhne. Pod?kuje mi a zase si jdu po sv?ch. Takov?ch drobn?ch pomoc? j? poskytnu za ve?er n?kolik. Ne? jdeme sp?t, sedneme si k televizi, ona mi ?ekne "mil??ku, jsem unaven?, bol? m? nohy a je mi na n? zima, namas?ruj mi je pros?m a zah??vej je." U? v?m, ?e to znamen?, ?e si m?m lehnout na z?da na zem p?ed jej? k?eslo. Jednu nohu mi polo?? na penis a druhou si vezmu do ruky a ne?n? j? mas?ruju. Asi po p?l hodin? nohy vyst??d?. Kdy? film zkon??, vstane, chv?li se ve stoje protahuje, nakrucuje a pak ??k? j?, promi?, j? si t? nev??mla. A sleze z m?ho b?icha a penisu. Ale tob? to ur?it? nevadilo, ty jsi takov? m?j v??n? nadr?en? bej?ek, takov? erotoman. Postav? se mezi m? nohy, n??ne mi polo?? no?ku na penis a za?ne s n? kmitat sem tam. Brzy se mi bl??? orgasmus, ale ona v posledn? chv?li p?estane "Jsem unaven?, jdeme sp?t". Jdeme sp?t, uveleb?me se v posteli. N?kdy je j? zima na nohy a to mi je pak str?? do kl?na, obemkne m?j p?lsuj?c? penis a ?ekne n? aby ses vrt?l, nebo m? dokonce namo?il! Jindy zase le?? na boku, najednou si post??uje, ?e j? tla?? kolena, jak je m? na sob? a j? hned v?m, ?e mezi jej? kolena m?m str?it p?ro, aby m? kr?sn? ?enu?ka m?la pohodl?. Samoz?ejm? ani te? se nesm?m vrt?t a mus?m z?stat v t? poloze ?asto celou noc, stejn? jako kdy? m? pan? nen? jej? pol?t??ek dost dobr? a rozhodne si polo?it hlavu na m?j ocas. N?kdy ne? usne mi je?t? ?ekne mil??ku, z?tra ve?er nebudu doma, jdeme si vyrazit s kamar?dem. Ale jestli bude? hodn? a ud?l?? v?echno co m??, tak ti zase tak jako minule zavol?m a? se budu s p??telem milovat, nech?m telefon vyv??en? a ty n?s m??e? poslouchat. Ale nesm?? se u toho d?lat! Zn?m t?, jak? jsi nadr?ene?ek, ale v?? ?e to pozn?m, ?e sis to ud?lal. V?? ?e u? za deset dn? je posledn? ned?le v m?s?ci, tak?e m?me voln? v?kend a kdy? m? p?kn? rozd?l??, tak se s tebou zkus?m pomilovat tak jako ka?d? m?s?c. Ale jen jestli bude? hodn? kluk a nebude? do t? doby nikde st??kat!". Ona toti? v???, ?e kdy? mi nedovol? se ud?lat, ?e p?estanu b?t tak nadr?en?. Tu??m ale, ?e m? to vzru?uje sp?? o to v?c. Jsem r?d, ?e si takto ob?as u?ije. Copak j?, m? se v?nuje po??d a po??d vym??l?, jak m? vzru?ovat, ale ona tak? pot?ebuje m?t v sob? po??dn?ho pt?ka alespo? jednou t?dn? a kdy? j? p?i tom mohu poslouchat, je to skoro, jako kdybych se s n? miloval j?. Jednou dokonce p?i?la kr?tce po milov?n? s p??telem dom?, ihned se svl?kla, nechala m? sednout na zem, postavila se na tu mou kl?du a mohl jsem j? jej? buchti?ku n?dhern? von?c? semenem vyl?zat do sucha.

   Komentáře k příspěvku
 
Nmjsshup (28.11.2016) foadgphz@saxyjpxw.com  http://www.valras-plage.net/red-rhino/
lkyDlxORZQskkQv
   To Begin With http://www.valras-plage.net/trinity-x3/ Loan Quotes http://www.valras-plage.net/xl-trigger/ usually start any http://www.valras-plage.net/xtreme-no/ just beginning this http://www.valras-plage.net/beard-czar/ business perspective .
 
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Prijde chlap do hospody, sedne si, rozhlidne se a zarve: "Vsichni ste parohaci, dneska sem byl se svoji starou!!"
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz