Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Už jste hlasovali v naší anketě ???

Příspěvek poslal(a) : nezn?m?
Uloženo  : Uloženo : 03.11.2005, 21:43:13
Přečteno : 13540x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


Insemin?tor

Kbych se v?m p?iznal; dost m? to p?ekvapilo, kdy? mn? Tereza zavolala, ?e se se mnou pot?ebuje sej?t a nav?c sama navrhla, ?e p?ijde ke mn? dom?. Ka?d? norm?ln? mu?sk? by si pod tou nab?dkou hned p?edstavoval noc plnou v??n?. J? ne; i kdy? norm?ln? jsem. Toti?; j? ano, ale Tereza nikoliv. Kamar?dil jsem s n? snad u? od ?koly a miloval ji od prvn? t??dy. Ale sotva jsem se dostal do puberty, za??nal , jsem zji??ovat, ?e Terka je n???m jin? ne? ostatn? holky a pak jsem za?al u? ledaco ch?pat a vn?mat a uv?domil si, ?e Tereza pro m? i nad?le je a bude jen b?je?n? kamar?dka a p??telkyn?, a nic v?c. Jedno n?s spojovalo: j? tou?il po d?v?atech a Tereza taky. V?bec se t?m netajila. Po matu?e se na?e cesty rozd?lily: ?el jsem na vojnu , o?enil se, rozvedl, znova o?enil a zase se rozvedl. ; Uplynulo bezm?la patn?ct let a na Terezu jsem skoro I , zapomn?l. A najednou m? sama na?la, ani nev?m jak to dok?zala. Byl jsem z toho dost nerv?zn? a nedo?kav? jsem ji. o?ek?val. P?i?la trochu pozd?, jako spr?vn? ?ena. St?la ve dve??ch, usm?vala se t?m sv?m plach?m ?sm?vem a j? zji??oval, ?e'se skoro ani nezm?nila. Snad jen vyzr?la, ale kr?sn?. Skoro jsem na chv?li zapomn?l ??m je a poc?til i vzru?en?. Pozval jsem ji d?l, nab?dl j? k?vu, chleb??ky, otev?el lahvinku v?na a prvn? hodinu jsme jen tak tlachali ,, . o v?em mo?n?m. Pak jsem pomalu pozn?val, ?e se Tereza n???m tr?p?. A tak jsem ji otev?en? vyb?dl; a? se mi sv???, snad ji budu moct pomoci. Ze za??tku uh?bala, p??il jsem z n? ka?d? slovo, vylo?en? tonula v rozpac?ch. ?V??, Borku, je mi to stra?n? trapn?, ale nev?d?la jsem, na koho se m?m obr?tit. Jestli mn? tedy m??e? pomoci...? ?Aha...? utrousil jsem chladn?. Poc?til jsem zklam?n?. Pravdou je, ?e posledn? dobou se mi za??nalo docela dob?e da?it. A najednou jako by se roztrhl pytel s lidmi, kte?? nutn? pot?ebuj? mou ?pomoc?. ?Ne, ne, Dalibore, ty mi nerozum??. J? nechci tv? pen?ze!? Trochu zv??ila hlas, p?ekvapilo m? to. V?dy m? zar??ela jej? a? chladn? rozvaha a klid. Ted byla viditeln? nerv?zn?. ?Ty v??, jak na tom jsem, mysl?m ve sv?m soukrom?m ?ivot?.? Nalila si sama v?na, v?iml jsem si, jak se j? t?esou prsty. Dlouh? ?t?hl? prsty. Nev?m, kde se ve mn? vzala ta my?lenka, najednou jsem si p?edstavil jak t?mi prsty proh?n? m?j penis. A ten ?ipera sebou v kalhotech hned nepokojn? zamlel. Blbnu, u? jsem dlouho nem?l ?enskou. ?Ano, ale nech?pu, jakou pomoc ode m? o?ek?v???? ??iji s jednou p??telkyn?. U? hezk?ch p?r let, jako j? v?m, asi to zn? sm??n? jako man?el?. To se t??ko ch?pe. Docela n?m to spolu klape. Jsem ??astn?. Nic mi nechyb?, ch?pe? to? Jen...? ?Jen co?? Upila a zasm?la se. Bud za??nala b?t opil? nebo hysterick?. ?No, najednou se ve mn? za??n? projevovat mate?sk? pud. Je to siln?, neovladateln?, siln?j?? ne? j?. V??, s Helenou je mi docela dob?e. Ale co kdy? odejde? Co kdy? se n?co stane? Roky ut?kaj?, st?rnu. A boj?m se. Samoty. Vid?m spokojen? rodiny s d?tmi, a najednou se c?t?m o n?co o?izen?, pr?zdn?, zbyte?n?. Borku, j? prost? chci d?t?! Rozum???? ?Jo, co by ne. Ale jak ti v tom m?m pomoci?? ?P?em??lela jsem o adopci, z?kon to umo??uje jen man?el?m, o lesbi?k?ch se v n?m nemluv?. Ptala jsem se na um?l? oplodn?n?, ale zase: lesby nep?ipadaj? v ?vahu! A tak co mn? zb?v?; ne? p?ij?t k d?t?ti norm?ln?m zp?sobem?! Ud?lala jsem si p?r zn?most?, byla jsem pln? rozhodnut? ale chlap mn? prost? byl odporn?, zvedal se mi ?aludek, jak na m? s?hl. A tak jsem si vzpomn?la na tebe, Borku.? ?Co?e? T?m chce? ??ct..? ?Chci, abys mn? ud?lal d?t?.? Musel jsem si nal?t. Ted se t??sly prsty mn?. Polil jsem si ubrus. ?Ale, Terezko, ch?pe?...? ?Pod?vej se, chci, aby se to odbylo co nejrychleji. ??dn? osah?v?n?, ??dn? l?b?n?. I tak se budu muset hodn? p?em?hat, tak mn? to nezt??uj, pros?m. Ud?lej to, co m??, a o v?c se nestarej.? ?Ale to je hrozn?, co po mn? chce?! nalil jsem si znova.? ?Co je na tom hrozn?ho? Pro tebe. Tob? to s ?enskou p?ipad? hrozn??? ?Ale jo, s ?enskou jo!? ?Borku; i kdy? jsem lesba, m??u t? ubezpecit, ?e po anatomick? str?nce ?ensk? jsem!.? ?J? vim. Ale p?ipad?m si j? nev?m, jak plemenej bejk! Nebo jako insemin?tor, kter? j? nev?m, tady odebere bejkovi semeno a st??kne ho kr?v?.? ?Hm, kr?v?. Vid?m, ?e od tebe se pomoci nedo?k?m. Tak?e se m?j.? Vstala. Do slabin se mi zahryzla tup? bolest. P?ni, odejde a j? si ho budu muset vyhonit jak puber??k. A p?itom, kdo by nev?d?l o jej?m sexu?ln?m zam??en?, , tak by ?ekl, ?e je to p?kn? samice. ?Tak, po?kej, hlas se mi trochu t??sl. Kdy to chce? jako realizovat?? Ted zrozpa?it?la. Najednou nevydr?ela m?j pohled, nev?d?la kam s o?ima. ?No, kdyby to ?lo dnes. Jsem zrovna v plodn? period?. T?i m?s?ce si m???m teplotu.? ?Fajn. Ale bude? ve v?em poslouchat, slibuje??? Cht?la n?co ost?e nam?tnout, u? otev?rala ?sta, ale na posledn? chv?li si to rozmyslela a zjihla. ?Dobr?. Pokus?m se. Jen d?lej, a? to m?m za sebou.? ?Tak jo.'Chce? se j?t osprchovat?? ?Ne, tv??e j? ho?ely. A? potom. Ale jestli chce? ty...? ?Jo, jdu. Hele, tam je lo?nice.0destel a po?kej na m?, hned jsem zp?tky.? Odkva?il jsem do koupelny, rychle se vydrbal,0holil, vy?pl?chal deodorantem a kol?nskou a sp?chal k n?,0blecen? jen tak do ?upanu. ? C?til jsem se jako p?ed prvn? .svatebn? noc?. Moniku ; jsem si tak? bral jako pannu. Le?ela pod p?ikr?vkou, ' . p?ikryt? a? po bradu. ' ?Posly?, Terko, to ty jsi jako je?t? nikdy s chlapem nic..? Ost?e zavrt?la hlavou. Nikde jsem nevid?l jej? ?aty. Odhrnul jsem z n? p?ikr?vku. Vyk?ikla a rychle se zase : p?ikryla. ?Kruci, Terko, p?es ?aty ti mimino neud?l?m!? Zula si jenom boty. Tv?? se j? za?ala sm??n? krabatit, nab?rala k pl??i jako mal? hol?icka. P?i?lo mi j? trochu l?to, ale p?itom m? to d?sn? vzru?ovalo. ?Nebl?zni, Terezko, nic zl?ho ti p?ece neud?l?m. Uvid??, ?e se ti to bude l?bit. No tak, svlec se.? Slzy se j? za?aly koulet po tv???ch, pak ale pod p?ikr?vkou za?ala d?lat n?jak? pohyby a pln? studu vysoukala zpod p?ikr?vky ruku a odhodila na koberec n??n? krajkov? kalhotky. P?esn?, jak jsem p?edpokl?dal! St?hla si pod sukn? jen kalhotky. Le?ela tam, napnut? jak prkno, kolena zoufale tiskla k sob?, ob? dlan? v rozkroku. T??sl jsem se nezvykl?m vzru?en?m; sotva jsem se je?t? ovl?dal. ?Tak po?kej, d?venko! Nejd??v ti uk??u, ??m ti to ud?l?m!? Sam?m nap?t?m jsem nemohl rozv?zat p?sek u ?upanu. ??m v?c jsem se ho sna?il rozv?zat, t?m v?c jsem ho za?modrch?val, nakonec jsem ztratil trp?livost a p?erval ho. Jak ??len? jsem prudce rozhalil ?upan. St?l mn? jako sv??ka, p?kn? tvrd?, mohutn?. Vyk?ikla zd??en?m, prudce odvr?tila hlavu a je?t? pevn? semkla v??ka. ?D?vej se! sy?el jsem na ni. Koukni se na tu kl?du! No tak, otev?i o?i, nebo ti to nac?k?m do ksichtu!? Posadila se a pokusila se odej?t. ?J? jdu pry?! Jsi hnusn?! Pros?m t?, pus? m?!? Povalil jsem ji zp?t do postele. Zm?tala se, kopala, pokou?ela se osvobodit, ale j? si po??nal jako zb?sil?. Tvrd?, neurvale jsem j? za?al ohmat?vat prsa. Nebyl? velk?, ale p?kn? pru?n?, pevn?, akor?t tak do dlan?. Nam?hav?, p?er?vav? jsem oddychoval, pot se ze mne lil a p?itom m? pol?vala zimnice, zuby cvakaly o sebe jako bych m?l mal?rii. V?d?l jsem, co d?l?m, ale ovl?dnout jsem se prost? nedok?zal. Jako by to d?lal ve mn? n?kdo jin?, a j? byl jen sv?dek. A pak se najednou p?estala br?nit a jen plakala a srdceryvn? na??kala: ?Pro? jsi takov?, Borku! J? ti tolik v??ila. A ty?? P?e?el m? z?chvat amoku zrovna tak jako p?i?el. Cel? ud?ch?n jsem se posadil vedle n? a zase se zahalil do : ?upanu. Zastyd?l jsem se. ?Promi?, Terezko. Nev?m, co se to se mnou stalo. Asi jsem u? dlouho nem?l nic se ?enskou. Promi? mi to, jestli chce? odej?t...? Neodpov?dala, jen tise vzlykala do pol?t??e. Sukn? se j? p?i tom z?pase vyhrnula a odhalila vysoko nah?, b?lostn? stehno. ?Terko, nezlob se...? ?eptal jsem a pohladil ji po vlasech. Po??d jsem byl ale siln? vzru?en?. P?ilehl jsem k n?. Jen povzlyk?vala. Jednu pa?i m?la voln? pod?l t?la s otev?enou dlan?. Jak jsem si k n? lehl, hladil ji po vlasech a st?ral z l?ci slzy, docela ne?mysln? spo?inulo m? p?irozen? v jej? dlani. Nejd??ve jen p?es l?tku ?upanu, ale byl to pro mne dr??div? pocit, ?e jsem neodolal a zase rozhalil ?upan a nah? pyj j? zvolna vlo?il do t? otev?en? dlan?. Zd?lo se, ?e to v?bec nezaregistrovala, ale j? um?ral slast?. Byl to nesm?rn? vzru?uj?c? pocit. Pomalu, sotva znateln? jsem j?m za?al v jej? dlani pohybovat a tu, sice ne?ikovn? a nezku?en?, se jej? prsty k t? tvrd?, krv? pulzuj?c? v?ci p?imkly. Zast?nal jsem. Svou dla? jsem polo?il na jej? odhalen? stehno, bylo hork? a neuv??iteln? hebk? a zvolna jsem tu dla? sunul vzh?ru, a? k lemu sukn?, kterou jsem pak vyhrnoval v?? a v??. Uz?el jsem oblinu zade?ku a vp?edu m?rn? klenut? b???ko, pod n?m hustou hou?tinku kl?na. Prsty nedo?kav? vklouzly mezi ku?erav? chloupky a pokou?ely se prodrat mezi pevn? stisknut? stehna. ?Ne, pros?m t?, Borku, ne...? ?eptala, o?i sice neotev?ela a tv?? m?la st?le v pol?t??i, ale prsty si d?l pohr?vala s m?m ?dem. Podle zn?m?ho neomyln?ho mrazen? dole v p?te?i jsem poznal, ?e co nevid?t bude m?t tu svou dla? plnou m?ho semene. A pokud mn? je?t? trochu rozum slou??, cht?la ho n?kam ?pln? jinam. ?Terezko...? hore?n? jsem se ji pokou?el p?evr?tit na z?da. Byla najednou t??k?, neohraban?. Chv?tal jsem, opravdu co chv?li vyte?u. Najednou se tak n?jak sama oto?ila, ale na b?icho. Nebyl ?as na n?jak? ?vahy. Musel jsem opustit jej? dla? a poklekl u n?. Kochal jsem se okam?ik kr?sn?mi polokoulemi h??d? a pak sklouzl m?j pohled k naducan? lasturce. Srdce mi bu?ilo jako zvon, kdy? jsem j? d?val nohy od sebe a vtiskl se mezi n?. Sta?il jsem sotva prsty nazda?b?h prozkoumat teplou ??labinku a pak jsem se nedo?kav? p?imkl k jej?mu zade?ku. Chv?l jsem se nedo?kavost?, jak panic, kdy? jsem se pokou?el do n? vniknout. Uc?tila tlak penisu na vchod do sv? jesky?ky a v?dycky sebou prudce ?kubla, kdy? u? jsem byl na kraji. Roz?ilovalo m? to k nep???etnosti, nav?c jsem c?til, ?e ka?dou chv?li budu hotov. ?Sakra, dr?, k??o! Uvolni se!? Pozd?. Ani nev?m, kde jsem ho m?l. Jestli alespo? ?pi?kou v n?, nebo jen mezi pysky, ?i mezi p?lkami, kdy? to na mne p?i?lo. Za?p?l jsem, strnul a bedra se .. mn? rozechv?la; jak jsem to ze sebe pumpoval. Tereza vyk?ikla hr?zou a mrskla sebou, a? m? shodila. Hned byla na nohou. ?Panebo?e, ty se? prase! Ty se? dobytek! Pod?vej se! . J? budu asi zvracet!? M?to?n? jsem zvedl hlavu. ?P?ni, ty toho nad?l?? pro trochu semene! Cht?la jsi d?t?, nebo ne?? P?estala vyv?d?t. ?To u? to je?? ?Houby,? otr?ven? jsem se p?evr?til na z?da a znud?n? si pohr?val s m?knouc?m penisem. V?dy? jsem se do tebe ani po??dn? nedostal. Bo?e, jak je to hnusn?, te?e mi to po stehnech a lep? se to! Zlomysln? jsem se zasm?l: ?Vid??, o co ses p?ipravovala? A to je?t? nev??, jak chutn?, kdy? ti st??k? do pusy! Chce? to poznat? Chce?? Uv?domil jsem si, ?e jsem zase p?ipraven, ?e mn? zase p?kn? stoj?.? ?Tak poj?, jdeme d?lat d?ti! sm?kl jsem s n? na postel.? ?Ne! J? u? nechci!? Povalil jsem ji na z?da a rozev?el j? do?iroka stehna. . ?Ted pozn??, co je to prav? rozko?!? Nalehl jsem na ni a vnikl do n?. Vyk?ikla bolest?. Narazil jsem na p?ek??ku, musel jsem v?c p?itla?it. K?i?ela, ale pronikal jsem j? pomalu hloub a hloub. Bolelo to i m?, byla dost such?. Kone?n? jsem v n? byl dostate?n? hluboko a za?al jsem prov?d?t dlouh?, pomal? pohyby. ?Nen?vid?m t?!? sy?ela pode mnou jak vztekl? ko?ka. ?Nen?vid?m v?s, chlapy!? Zrychlil jsem. C?til jsem, ?e za??n? vlhnout. P?estala se zm?tat, n?jak zvl??n?la, najednou jako by to u? nebyla ani ta Tereza, ciz?, nep??tomn?, chladn?. Prvn? zast?nala, jinak ne? bolest?. Pohl?dl jsem j? zbl?zka do tv??e. K m?mu ?divu jsem na n? uz?el bl???c? se rozko?. Kousla se do h?betu dlan?, aby potla?ila v?k?ik. Lehounce jsem j? tu ruku sundal a pohladil ji po hork? tv??i. ?K?i?, d?venko, jen k?i?. Vychutnej si to.? Lapala po dechu, o?i vyt?e?t?n?. Vzepjala se pode mnou a t?hle zast?nala. ?Pro??vej to ka?di?k?m kouskem t?la. Ka?dou c?vkou, ka?d?m nervem. C?t??, jak je to kr?sn?? Chv?li trva1o, ne? na?1a souzvuk s m?m rytmem, ale pak jsem m?l co d?lat, abych j? sta?il. Bylo to zb?sile tempo, nev?m kolik orgasm? m?la, nebo to byl jen jeden, dlouh?, neutuchaj?c?. Poc?til jsem bl???c? se vyvrcholen?. Kr?sn? siln?. Zast?nal jsem a p?itiskl jej? ?sta ke sv?m. Poddala se dlouh?mu, v??niv?mu polibku. A pak jsem m?l pocit, ?e jsem se roztrhl, vybuchl na tis?c kousk? a rozmet?n na atomy jsem putoval vesm?rem. Trvalo to v?ky, ne? jsem zase za??nal vn?mat sv?t. Posadil jsem se. Cel? t?lo m? kr?sn? bolelo. Tereza sladce pod?imovala, spokojen? se usm?vala. Sklonil jsem se k n? a pol?bil ji.Otev?ela o?i. ?Tak co? usm?l jsem se na ni. Byl jsem lep??, ne? ta tv? Helenka?? ?Byl jsi hnusn?! P???ern? hnusn?! A mysl?? si, ?e se ti poda?ilo to miminko hned na prvn? pokus??

 
   Komentáře k příspěvku
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Do SSSR ma prijet prezident USA navstevu. Ceta uklizecu pod dohledem 2. tajemnika UV KSSS suruje pristavaci drahu na letisti Serementevo. V tom onen tajemnik zahledne Vanu Kolobuchova, kterak spadane listi zameta. Zavola si ho k sobe a pravi: "Mily Vano, rozhodl jsem se, ze budes zastupovat pracujici inteligenci pri rozhovoru s americkym prezidentem, urcite ti bude davat vsetecne otazky. Tedy, az se te bude ptat, co mas za zamestnani, reknes 'bezpecnostni technik pristavaci drahy'. Potom se te bude ptat, kolik za to beres a ty mu reknes, ze deset tisic rublu. Nakonec se te zepta, co si za takovy mesicni plat muzes koupit, odpovis 'nejnovejsi model ceskeho motocyklu Jawa'. Jasne?" I prileti americky prezident, vystoupi z letadla a koho nevidi, Vanu Kolobuchova, typickeho predstavitele sovetske pracujici inteligence. Ihned k nemu zamiri a pta se: "Hello! Co ty mas za zamestnani?" "Ja jsem bezpecnostni technik pristavaci drahy!" "Well! A co ty za tuto odpovednou praci beres mesicne?" "Deset tisic rublu!" "Oh good! A co si tak za to muzes koupit?" "Nejnovejsi model ceskeho motocyklu Jawa, ale copak jsem idiot, kdyz si jeste sto rubliku pridam, tak si muzu koupit usanku a flasku vodky!
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz