Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Už jste jsi prohlédli sekci "Vaše fotografie" ???

Příspěvek poslal(a) : nezn?m?
Uloženo  : Uloženo : 03.11.2005, 21:46:30
Přečteno : 32407x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


GERO

Mal?, zane??d?n? bistro se mohlo nach?zet na kter?mkoliv z p?edm?st? ?i ghett jak?hokoli m?sta. Vzduch byl prosycen t??k?m pachem ne?istoty a cigaretov?m d?mem, z naplno pu?t?n?ho r?dia ?vali Beastie Boys, ?e o svoje pr?vo na party mus?? bojovat, a zdi byly post??kan? sprejov?mi malbami a n?pisy, z nich? jste se nap??klad mohli dov?d?t takov? z?va?n? sd?len?, jako ?e: ?Public Enemy jsou jedni?ky.? Krom? ?zk?ho, opr?skan?ho barov?ho pultu a ?esti ?idli?ek u n?j se toho v m?stnosti mnoho naj?t nedalo. Star? ledni?ka a mraz?c? box hu?ely v rohu, vystaven? l?hve a plechovky se bly?t?ly p?ed prasklou sklen?nou st?nou, zplihl? z?v?s p?ekr?val vstup do vn?j?? ??sti se stolky, v pozdn?m ?ase pr?zdn? a uzav?en?. Hlavn? atrakc? chud?ho podniku, a tak? nepochybn? nejzachovalej?? ??st?, byl bili?rov? st?l, kter? se mezi m?stn?mi t??il velk? oblib?. I te?, ?tvrt hodiny p?ed p?lnoc? a takt?? zav?rac? hodinou kolem n?j st?la trojice ?ernoch?; p?esn?ji, dva ebenov? ?ern? chlap?ci a jeden mulat, kter? pr?v? bravurn? zvl?dl p?edposledn?, n?ro?n? ??ouch cel? hry a jeho tmav??mu soupe?i znateln? poklesla ?elist. ????e, se mi zd?, ?e se? v prdeli,? poznamenal ?kodolib? nehraj?c? kibic a vystavil na obdiv sv?j b?l? chrup. ?Sklapni:? uml?el ho druh? ?ernoch a s nap?t?m sledoval mulata s t?gem, kter? se bezstarostn? chystal na z?v?re?n? strk. O p?r vte?in pozd?ji bezchybn? a elegantn? hru ukon?il. ??, do hajzlu!? ulevil si pora?en? a hodil na zelen? sukno desetidolarovku. ?Jak to sakra d?l??, Gero?!? zeptal se zklaman? v?t?ze. ?Nem? prost? ob? ruce lev? jako ty,? po??ouchl ho nehraj?c? man?k a n?sledoval Gera k baru pro dal?? plechovku piva. O pult se znud?n? op?rala ud?lan? ?erno?ka v ?ern?m triku bez ruk?v? s n?pisem ?Lets fuck!? a ko?en?ch, vypasovan?ch kalhot?ch. T?hlo j? na t?ic?tku a na tmav?ch pa??ch se j? r?sovaly pracovan? svaly, kter? upozor?ovaly, ?e si jejich majitelka dovede sjednat po??dek. L?tku na hrudi nap?naly velk? kozy, pod nimi? se nach?zelo ploch? b?icho, ??dn? obl? boky a siln? nohy. Ku?erav? vlasy m?la barmanka zast?i?en? na kr?tko a po stran?ch i na temeni vyholen? do ztracena. Neust?le rozev?en?, masit? rty a ploch?, ?irok? nos dod?valy jej? tv??i boxersk? v?raz. Ohromn? zlat? kruhy v u??ch odr??ely sv?tlo a vrhaly pras?tka, stejn? jako masivn? prsten na dlouh?ch prstech. ?Je?t? jedno, Millie,? oslovil ji Gero a usadil se na stoli?ku, kter? se pod n?m pov??liv? zak?vala. Millie mu z chladni?ky hodila plechovku piva, n?sleduj?c?mi dv?mi obdarovala i jeho spole?n?ky a jednu si vzala pro sebe. V?ichni t?i mu?i v bistru byli svalnat?, tvrdou prac? odkojen? jedinci, hlavy p?ev?zan? ??tky kan?rkov? ?lut? barvy na znamen? p??slu?nosti k m?stn?mu gangu. Mulat Gero, p?irozen? respektovan? v?dce party, m?l na sob? ?ernob?le kostkovanou bundu, popsanou odshora dol? a obt??kanou rozmanit?mi ?et?zky, jehlicemi a plackami. Jeho dva p??tel? d?vali p?ednost p?ece jen o n?co m?n? n?padn?mu oble?en? ?ern?m mikin?m s kapucami a p?es n? ko?en?m vest?m s podobnou v?zdobou jako Gero. V?ichni t?i svorn? skr?vali sv? doln? kon?etiny v ?irok?ch pl?t?n?ch kalhot?ch a polosportovn?ch bot?ch L.A.Gear se st??brn?mi ?et?zky a mati?kami. ?D?me si je?t? odvetu, jo?!? navrhoval Gerovi Larry, kter? se st?le nemohl sm??it s n?kolikan?sobnou por??kou v bili?ru. ?Dej si voraz!? odbyl ho Gero a p?ihnul si z plechovky. ?Rad?i bych si za?oustal; co ty na to, zlato?? obr?til se k Millii, kter? se jen u?kl?bla a uk?zala na star? n?st?nn? hodiny. ?Je?t? je pracovn? doba, cukrou?i. a v t? to ned?l?m!? ?A potom? Co? V??n? to pot?ebuju.,? vnucoval se Gero, zat?mco stydliv?j?? Chris vedle n?j srkal pivo a nadr?en? z?ral na Milliina vemena nat?snan? v tri?ku. ?M?m koule jak bal?ny, fakt,? rozv?jel d?l necudnou konverzaci Gero a pohr?val si s t?gem, jako by honil p?ro. ?Uvid?me za p?r minut, frajere, jak dlouho ti vydr?? naho?e,? slibovala Millie a jazykem smysln? objela otvor v plechovce. ?N'o tak, Gero, nebu? labu?'! Hod?me si do t? doby je?t? jednu!? vt?ral se Larry, jeho? zat?m v?ce zaj?mal bili?r ne? sex. ?Kurva!!!? vylet?l na?tvan? Gero a? Larry pod??en? usko?il. ?Ne??k?m ti, ?e...? Gero zmlkl s otev?en?mi ?sty a d?val se k nesly?n? otev?en?m dve??m. Ostatn? jej n?sledovali. ?Ehm, dobr? ve?er,? pozdravila skupinku ti?e a nejist? b?l? pani?ka v nabl?skan?m od?vu, nerozhodn? post?vaj?c? t?sn? za prahem. ...mysl?m. ?e si tu parti?ku kule?n?ku p?ece jen d?me,? do?ekl ?eptem Gero v?tu; i kdy? p?vodn? hodlal pron?st n?co ?pln? jin?ho. Vrhl na sv? kump?ny v?stra?n? pohled a vykouzlit ?irok?, p??jemn? ?sm?v, s n?m? ?el uv?tat ne?ekanou. ale pro n?j velmi p??hodnou n?v?t?vu. ?Dobr? den, madam,? op?toval slu?n? pozdrav a pokynul d?m?. ?Jen poj?te d?l, tady se v?m nic nestane.? ?ena sice jeho prohl??en? evidentn? nev??ila, ale po chvilkov?ch rozpac?ch vklouzla do m?stnosti. ?ty?i p?ry ?ern?ch o?? ji up?en? sledovaly, pozorn? zkoumaje ka?d? milimetr ?atstva i postavy. B?lo?ka m??ila pouh?ch sto ?edes?t centimetr? a proti vzrostl?m lidem tmav? pleti p?sobila jako trpasl?k. Bylo j? n?co mezi p?tat?iceti a ?ty?iceti lety, ale vypadala velmi zachovale a p?ita?liv?. Kr?tk? hn?d? vlasy m?la zkr??len? trvalou, drobn? ou?ka ozdoben? spoustou n?u?nic. Obl? tv??e se vinou siln? vrstvy makeupu leskly, m?sto vytrhan?ho obo?? zaujaly rozmazan? ?ern? linky, a k tomu dlouh?, um?l? ?asy. Smaragdov? zelen? o?i se b?zliv? rozkouk?valy po bistru a mal? ?sta pevn? uzav?raly tenk?, rud? namalovan? rty. St?edn? velk?, vyklenut? ?adra se skr?vala pod polopr?hlednou sv?tle modrou halenkou, po?itou flitry. P?es ni si ?ena obl?kla pestrobarevn? sako s bro?? v podob? r??e na klop?. Uzounk? pas p?ech?zel v ne?ekan? pln? boky a macatou prdelku, kterou obep?nala takt?? pestrobarevn? sukn?, kon??c? a? t?sn? pod koleny. ?t?hl? nohy ladn?ch tvar? vystavovala b?lo?ka v ?ern?ch s??ovan?ch pun?och?ch a sv?j n?zk? vzr?st alespo? ??ste?n? kompenzovala st??brn?mi sand?ly na vysok?ch podpatc?ch. Okolo krku si uv?zala bled? modr? ??tek a p?es rameno m?la p?ehozenou kabelku z krokod?l? k??e. Opatrn? postoupila k baru a zcela automaticky se obr?tila na Millii, od n?? jako od ?eny o?ek?vala pomocnou ruku. ?V?te, j?... kousek odtud se mi porouchalo auto,? za?ala nesm?le.? a pot?ebovala bych si zatelefonovat: zavolat tax?ka, nebo tak; jestli by to bylo mo?n?...? Pros?m!? Millie s minim?ln?m z?jmem p?ez?rav? sjela b?lo?ku a pot? zaost?ila zrak na Gera u dve??, kter? ji nal?havou gestikulac? ??dal o kl??e. ?Tady tax?ky nejezd? od t? doby. co v?echny ?idi?e pod?ezali!? odv?tila z?m?rn? drsn? a brut?ln? Millie. Samoz?ejm?, nemluvila pravdu, ale b?lo?ka pod??en? zat?epotala ?asami a zat?kala o?ima po ostatn?ch. Larry a Chris se jen culili a svl?kali ji pohledem. Millie vylovila zpod pultu kl?? na krou?ku, hodila jej Gerovi, kter? ho zachytil jednou rukou s jistotou baseballov?ho hr??e v poli, oto?il se, zamkl v?chod na dva z?pady a vz?p?t? u? m?la kl?? zase v dr?en? Millie. Beze sp?chu ho schovala. op?ela se o d?ev?nou desku, p?i?em? dala vyniknout sv?m svat?m a zad?vala se na pani?ku se ?kodolib?m v?razem, kter? ??kal jedin?: ?Tak, a co te?', b?l? hubo?!? ?ena se vystra?en? to?ila jako holub na b?ni, vrhala kolem sebe ne??astn? pohledy a napr?zdno otev?rala ?sta. Gero se vr?til ode dve??, popadl b?lo?ku za loket a dotla?il ji na barovou stoli?ku. ?Co se? tak vykulen?? Dej si pivo a pobav?me se! Nebo se ti tu snad nel?b??? Mulat?v p?vodn? p??v?tiv? ?sm?v se prom?nil ve zlomysln? ?kleb. ?J?... j? bych u? u? ra... rad?i ?la...? koktala t??ko srozumiteln? pani?ka a pevn? sv?rala svou kabelku. ?Kam ten sp?ch?! U?ijeme si... Jakpak se jmenuje?, kot??? Gero hovo?il se sebev?domou p?evahou siln?j??ho a zvolna p?ej??d?l koncem t?ga p?es jej? znachov?l? tv??e. ?Maggie.? ?pitla ?ena. ?Fajn... Mrd?? r?da, Maggie?' vypt?val se d?l Gero, nadzvedl d?ev?n?m n?strojem okraj jej? sukn?, postupuje kup?edu, dokud nenarazil na tenkou l?tku kalhotek. N?kolikr?t ??ouchl t?gem do Maggina kl?na, a up?en? ji p?itom sledoval. Maggie zrudla a nev?d?la, kam s o?ima. ?Bude se ti to s n?ma l?bit,? p?esv?d?oval ji Gero a p?ibl??il se k b?lo?ce. Jeho velk? dlan? chtiv? ohmat?valy obliny kozi?ek. Larry, kter? kone?n? p?estal myslet na bili?r, se p?ipojil zezadu, obj??d?je nadr?en? macatou prdelku. Maggie se zrychloval dech i tep, a? najednou vybuchla. Vytrhla se z dvojit?ho objet?, p?eb?hla za bili?rov? st?l, vysypala na n?j obsah kabelky a hore?n? vylovila ze z?plavy kosmetiky slzn? plyn ve spreji. ?Okam?it? m? pus?te!? vykvikla hystericky. ?Ale no tak, pusinko!? domlouval j? absolutn? nevzru?en? Gero, nap??mil se a postoupil k n? o kousek bl??, pohr?vaje si s t?gem. ?Nezlob, nem? to cenu! Copak to nem?? r?da? Vsad?m se, ?e jo. A m?t t?i ?ern? ocasy a p?knou kundi?ku z?rove?... Nel?k? t? to?!? Gero se dosunul a? ke stolu a pozvedl t?go, p?edst?raje, ?e chce hr?t s koulemi rozhozen?mi po plo?e. Maggie se nerv?zn? sna?ila kontrolovat zrakem v?echny p??tomn?, kte?? se tak? pomalu dali do pohybu, a to se j? nevyplatilo. V momentu, kdy se o trochu d?le zahled?la na Chrise, vymr?til Gero rychlost? ?to??c? kobry ruku s t?gem a ?vihl Meg p?es z?p?st?. Sprej dopadl na pivem pot??sn?nou podlahu a odkut?lel se k uzam?en?mu v?chodu. Maggie nev???cn? z?rala na svou lehce pohmo?d?nou ruku, zat?mco Gero ladn?m skokem p?ekonal st?l a nesmlouvav? ji sev?el kolem hrudi. ?Necht?las' po dobr?m, tak to p?jde po zl?m!? zasy?el. ?Larry, hejbni prdel? a chytni ji!? Larry s el?nem pokyn splnil. Zkroutil Meg ruce za z?da, kdy? z n? je?t? p?edt?m serval sako, a pevn? ji dr?el za lokty. Maggie se ve?ker?ho odporu vzdala, poslu?n? st?la, necukala sebou a s obavami vzhl??ela k ?ernoch?m. Chris i Millie se op?eli o bili?rov? st?l a vy?k?vali, co provede Gero. Ten si stoupl p?ed vylekanou pani?ku, svrchu ji pohrdav? sledoval a pot? hr?bl do hlubok? kapsy sv?ch kalhot a mezi prsty se mu zjevila b?itva. Obratn? ji rozev?el, l?skypln? pohladil bl?skaj?c? ?epel a ??len? pomalu ji p?ilo?il Meg na nekrytou ??st krku, pod konec ??tku. ?Co s tebou, b?l? d?vko??' vyslovil ?e?nickou ot?zku. ?Pros?m, neubli?ujte mi,? ?eptala k smrti vystra?en? ?ena, kter? se ani neodva?ovala d?chat, aby ji n?hodou ledov? ost?? nevjelo do hrdla. ?My ti p?ece neubli?ujeme, zlato, my jsme ti ani ubl??it necht?li... To ty jsi za?ala!? Gero s milimetrovou p?esnost? podsunul ?epel pod bled? modr? ??tek a jedin?m tahem jej roz??zl. C?ry hedv?b? klesaly na zem. ?Je ostr?, moc ostr?,? zd?raznil mulat naprosto z?ejm? fakt. ??ekl bych, ?e by si dok?zala poradit t?eba i s tv?m zdvi?en?m nos?nkem...? ?vihl b?itvou p?ed Megin?m nosem v takov? bl?zkosti, a? se j? zazd?lo, ?e uc?tila kov na sv? k??i. ?Ale nemus?? se b?t, kdy? u? nebude? d?lat takov? hlouposti,? pokra?oval Gero s gustem v proslovu, udr?uje pani?ku v nejistot?. ?Byla by to ohromn? ?koda, zohyzdit takovou n?dhernou b?lou pusinku, kdy? si m??e? tak b?je?n? u??t!? Mulat p?i?apl a rozp?ral dlouhou sukni. Objevila se kr?sn?, ?t?hl? stehna, ??ste?n? skryt? v s??ovan?ch pun?och?ch, a r??ov? minikalhotky, z nich? na v?ech stran?ch vy?uhovaly ?ern? chloupky. Millie se p?i tom pohledu posm??n? uculila a Chrisovy dosti voln? kalhoty se v rozkroku vyklenuly, jak se mu v pln? par?d? postavil ohon. Gero stejn? jako se sukn? nalo?il i s nepochybn? velmi drahou halenkou, ??m? odhalil p?kn? rostl?, pln? ?adra, kter? nemusela spout?vat podprsenka. Na vrcholku ka?d? z kozi?ek tr?nila t?e??ov?, tvrd? bradavka. Gero jednu z nich zkusmo polaskal b???kem ukazov??ku. ?No vid??, jak ti hezky dr??... L?b? se ti to,? zkonstatoval spokojen? Gero a jako posledn? odstranil kalhotky. ?D???, ta je chlupat?!? p?skl Chris, kdy? spat?il nepropustnou hou?tinu v Megin? kl?nu. v n?? se ztr?cely i velk? pysky; o po?t?v??ku ani nemluv?. ?A taky b?je?n? velk? a mokr?,? p?ipojil Gero, kter? zajel Meg prsty mez? nohy. ?Ale se? a? moc zarostl?, pusinko, a to my nem?me r?di, tak?e si t? ohol?me!? rozhodl a pokynul Larrymu sm?rem k bili?rov?mu stolu, z n?ho? Millie okam?it? st?hla koule a t?ga. ?Ne, to ne, pros?m!? zavzlykala Maggie s o?ima pln?ma slz. ?Bud' zticha!? uml?el ji mulat, zat?mco Larry s b?lo?kou sm?knul na st?l. Maggie le?ela na z?dech na zelen?m sukn?, nohy vis?c? p?es okraj. Larry si klekl za jej? hlavu, kde j? sev?el pa?e, aby ji ??ste?n? znehybnil. Gero p?edal b?itvu Millie a spole?n? s Chrisem uchopil Meg za stehna. Do?iroka rozt?hli pani?ce nohy, aby m?la Millie voln? p??stup k vystr?en?mu kl?nu. ?Millie je skv?l? holi?ka, ale i j? m??e ujet ruka, tak?e sebou rad?i moc necukej,? upozornil Gero paralyzovanou ?enu a pok?vnut?m dal ?erno?ce souhlas k zah?jen?. Millie se bez ot?len? pustila do likvidace hust?ho porostu. bez sp?chu, jist?mi tahy, d?ela nasucho b?lo??in kl?n; nejd??ve samotn? nejbli??? okol? d?rky a pysk?, pot? podb?i?ek. Kov p?i styku s ochlupen?m a k??? lehce sk??p?l a hladk?, drsn? rozp?len? poko?ka se barvila do ruda. Jemn? ?ern? chloupky mizely a ohromn? vlhnouc? kunda se obna?ovala, p?i?em? si Millie neodpustila, aby ji b?hem pr?ce n?kolikr?t kone?ky prst? nepodr??dil a odchl?pla od sebe ?erven? l?stky uzav?raj?c? vchod. Meg s pozvedlou hlavou se strachem pozorovala ?erno?ku a sykala, jak ji ?erstv? oholen? k??e svrb?la a p?lila. Trio mu??, kte?? pani?ku sv?rali, nadr?en? sledovalo vylupuj?c? se pi?ku a pohr?valo si s nalit?mi cec?ky. Jako prvn? neudr?el svou touhu na uzd? Larry. Rozepnul si zip, a vz?p?t? mu ze slip? vyklouzl dlouh?, siln? ohon. Na ebenov? ?ern? poko?ce vystupovaly nab?hl? temn? a ??ly a ??ste?n? shrnut? p?edko?ka odhalovala nabobtnal? krvav? ?alud. ?Vezmi si ho!? p?ik?zal ?ernoch Meg a posunul se dop?edu, tak?e jeho sv??en? ?ourek se ot?ral o hn?d? vlasy a ocas tr?el nad obli?ejem. Maggie chtiv? vysunula r??ov? jazyk a obj??d?la j?m ztopo?en? ?d. ?Pod?vej se, jak t? kurv? chutn?!? upozor?oval Gero Chrise, kter? u? tak? nedok?zal ne?inn? p?ihl??et a jednou rukou zabloudil Millie do v?st?ihu. Dlan? zkoumal sv??en?, t??k? kozy a slastn? fun?l. Millie si Chrise nev??mala, soust?ed?n? pouze na b?lo??in kl?n, kde moment?ln? zbavovala ochlupen? vnit?n? strany stehen. M?rn? otupen?m ost??m sb?rala porost i vrstvu k??e, ov?em ani ona se u? na sv?j ?kol p??li? nekoncentrovala. S?le v?ce ji l?kala vlhk? d?ra a tuhnouc? po?t?v?k. Maggie zcela zapomn?la na okol?, hltala ?ern? ohon, brala ho do ?st. sv?rala sval zuby a rty, cucala ?alud a jazykem obd?l?vala jeho ?pi?ku a uzdi?ku. Propadla sexu?ln?mu opojen? a podvolovala se ?ernoch?m bez jak?chkoliv protest?; dr?ela poslu?n? jako ove?ka p?i st??h?n? vlny, ?eho? mu?i okam?it? vyu?ili. Gero obna?il sv? svalnat? t?lo a vylezl na st?l za Larrym, kter? se tak? svl?kl. Jedin? z???c? ?lut? ??tky na hlav?ch si ponechali. Ted' m?la pani?ka k dispozic? hned dva par?dn? ?ur?ky. Ka?d? jeden z nich se j? sotva ve?el do mal?ch ?st, jak byly nab?hl?. Gero a Larry zaujali pozice na opa?n?ch stran?ch a jejich ocasy se nad Magin?mi rty t?m?? dot?kaly, tak?e ?ena mohla jaz??kem obj??d?t oba najednou, co? d?lala s v??niv?m z?palem. Chris tak? s definitivn? platnost? pustil Meg a po odhozen? od?vu se v?noval Millie, kter? ho rajcovala v?ce ne? b?lo?ka. St?hl z robustn? barmanky triko i kalhoty, pod nimi? u? ??dn? oble?en? nebylo. Odsunul Millie nohy od sebe a vlezl si pod ni tak, aby mohl pohodln? l?zat jej? ?zkou d?rku, ozdobenou troj?heln??kem kr?tk?ch. tvrd?ch chlup?, a ohmat?vat vemena vis?c? nad n?m. Millie spokojen? p?edla, kdy? Chris bo?il jazyk mezi jej? pysky a dokon?ila vyholen? okolo Magina an?lu. Odlo?ila b?itvu a vym?nila ji za po?t?v??ek, kter? mnula mezi palcem a ukazov?kem, a dal??mi prsty zaj??d?la do pochvy a ?i?ky. Pani?ka m?la ob? d?ry natolik ohromn? a promrdan?, ?e Millie do nich mohla zastr?it bez probl?m? n?kolik prst? najednou. B?lo?ka v oble?en? dvou ?ern?ch penis? vzru?en? st?nala, kou?ila hned jeden, hned druh? a vych?zela p?nv? vst??c Milliin?m ruk?m. Slibn? se rozj??d?j?c? skupinov? sex p?eru?il na okam?ik Gero, kter? poru?il Millie: ?P?ines pit?!!!? Millie, za Chrisova p?isp?n?, nanosila k bili?ru n?kolik plechovek piva a l?hev levn? whisky. Tentokr?t j? Gero ani nemusel ??kat, jak m? s t?mi v?cmi nalo?it. Vodop?d pr?hledn?ho, lehce nahn?dl?ho, siln?ho alkoholu se vy?inul z hrdla l?hve p??mo na ?erstv? vyholenou, rozed?enou a rozp?lenou kundi?ku a jej? nejbli??? okol?. ????ch!!! ???!!!? vzdychala Meg a sv?jela se bolestnou rozko??, jak whisky vy?t?p?vala jej? drobounk? ranky zp?soben? holen?m na sucho. Millie prsty rozt?rala alkohol po podb?i?ku, stehnech i kolem an?lu., mas?rovala zdrsn?lou k??i a pl?cala pani?ku p?es rozd?lanou a roz?havenou buchti?ku. Na?at? l?hve se mezit?m zmocnil Gero, mohutn? si lokl a pot? polil sv?j i Larryho ohon, stejn? jako Magin obli?ej. ?Bumbej, ?t?tko! Jen si dej!? velel b?lo?ce, kter? mlsn? sl?z?vala pot??ky whisky z tvrd?ch klack?. Kapi?ky alkoholu se j? perlily na nose i brad?, st?kaly na krk a kozi?ky, h??ly ji v hrdle. ?erno?i dorazili l?hev, jej?? obsah je trochu rozpt?lil a je?t? v?ce rozohnil, a vrhli se do dal?? z?bavy. Gero a Larry otev?eli plechovky s pivem, st??dav? z nich up?jeli a pol?vali p?niv?m mokem svoje ocasy a Meg, kter? tekutinu hltala spole?n? s jejich pt?ky. Pe?liv? upraven? vlasy a makeup u? d?vno vzaly v alkoholov? spr?e za sv?. Tv?? Meg pokr?valy rozmazan? barevn? ?mouhy a p?na, kter? se rovn?? usazovala ve zplihl?ch kade??ch. Millie a Chris si mezi Megin?ma nohama na?li jin? povyra?en?. Millie prsty do?iroka rozt?hla pysky uzav?raj?c? vchod do pochvy, Chris ??dn? za?t?rchal plechovkou a pot? nasm?roval tryskaj?c? proud piva do vystaven?, tmav? r??ov? d?ry. Zbytkem polil b?l? b?icho a zabo?il svou hlavu do kl?na. Meg slastn? zah?kala, kdy? j? ledov? spr?ka chladila rozp?lenou pi?ku, a Millie s Chrisem, s otev?en?mi ?sty a vystr?en?mi jazyky, zachyt?vali a polykali pivo val?c? se z pochvy zase ven. Jejich rty a jazyky se setk?valy u stydk?ch pysk?, zaj??d?ly a? k ?i?ce, propl?taly se na ztuhl?m po?t?v?ku a laskaly ho, i sebe navz?jem. Maxim?ln? vzru?en? pani?ka se kroutila mezi ?tve?ic? lid? tmav? pleti, chrapt?la a st?nala, kmitala jazykem po vzty?en?ch ohonech a tekla jako ?eka. Jej? ???vy se m?sily s pivem a zaplavovaly Chrise s Mili?. Kdy? to na Meg poprv? p?i?lo, vzepjala se, sev?ela dlan?mi oba ocasy u ko?en? a zakousla se do jejich ?pi?ek. Gero a Larry m?li k vyvrcholen? je?t? daleko, ale spokojen? p?ihl??eli, jak se jejich ne?ekan? n?v?t?vnice rozpar?dila, ma?kali jej? nalit? cec?ky, spole?n? tahali za bradavky a pl?cali b?lo?ku p?es b?icho a hrud'. Gero po?kal, a? Millie s Chrisem vyl??ou ve?ker? tekutiny z Megina kl?na a odezn? hlavn? n?por orgasmu, a pot? si dvojice vym?nily m?sta. Millie odsko?ila k lednici a donesla vaj??ko, kter? p?edala Gerovi, vylezla na st?l a zaujala m?sto u Meg. Nadr?en? Chris ji n?sledoval jako v?rn? pes. ?erno?ka zaklekla nad Megin?m obli?ejem a nab?dla j? svou ?zkou lasturku, ??m? pani?ka nepohrdla a hned za?ala jaz??kem obd?l?vat tuh?, sev?en? pysky i vy?uhuj?c? po?t?v??ek. ?inila se jako piln? v?eli?ka a roztou?en? Millie ot?rala sv? vemena o ?enino ploch?, hebk? b?icho, p?i?em? ji prsty rozev?rala kundu a d?vala tak vyniknout d??e o nev?dan?m pr?m?ru. Chris j? zat?m olizoval zadni?ku, mas?roval zaoblen? p?lky a roztahoval ?itn? otvor. ?Te? t? pok?t?me!? ozn?mil Gero b?lo?ce, kter? ho ani p??li? nevn?mala, zaujat? p?knou ?ernou ?kebli?kou. ?Na?e barva je ?lut?!? prohl?sil Gero a opatrn? vsunul vaj??ko do ?st? obrovsk?ho tunelu. St?ny Megiiny pochvy byly povoln?, tak?e vejce pohltila, ale nerozm??kla, p?esn? jak si Gero p??l. Mulat uchopil Meg za ?t?hl? stehna, trochu ji p?izvedl, aby m?la pi?ku v ide?ln? poloze, a prudce zastr?il sv?j dlouh?, tvrd? ocas dovnit?. ?pi?ka ?aludu narazila na hladk?, mokr? povrch, napraskla sko??pku a jak Gero znovu zabral v?? silou, vaj??ko se ?pln? rozbilo. ?J???!!!? ?i?el Gero a zaj??d?l ?ur?kem do ?vachtaj?c? kundy zanesen? lepkav?m b?lkem a hlavn? ?loutkem. Kousky sko??pky se zabod?valy do jeho ohonu i do vl??n?ch st?n pochvy a zvy?ovaly mu i b?lo?ce pot??en? ze ?uk?n?. Obsah vaj??ka zvolna, neochotn? opou?t?l vaginu, usazoval se v prohlubni an?ln?ho otvoru a na mulatov? slab? ochlupen?m ?ourku, odkud kapal na podlahu. Meg se ??tila k dal??mu, ??len?mu orgasmu a vyr??ela p?nv? vst??c ztopo?en?mu ?du, pohupuj?c se v boc?ch a zar??eje p?itom tenk? prsty do Milliiny buchti?ky. ?Pus? m? taky, Gero!? ??dal Larry, kter? jen p?ihl??el a honil si sv?j ocas. Gero prosbu sv?ho p??tele vysly?el, p?edev??m proto, ?e se necht?l ud?lat, a vyt?hl za?loutl? ohon z rozvalen? kundy. Zat?mco Larry pohotov? zaujal m?sto mezi rozta?en?mi stehny. p?e?el mulat na bo?n? stranu stolu a vyb?dl Millie k o?i?t?n? ?ur?ka pokryt?ho vnit?kem vejce. Millie se okam?it? vrhla na stoj?c? penis a sb?rala z n?j slizk? n?nos odpov?daj?c? ?lut? barv? jejich gangu. Zav?d?la si ?d hluboko do hrdla, s?la jej a cucala a jej? rozd?lan? d?rka tou?ila po stejn? kvalitn?m ohonu, proto?e ?oustan? Meg ji dok?zala skv?le rozrajcovat. Gero spokojen? oddechoval a obzvl??t? dob?e mu d?lalo, kdy? se Millie zam??ila na jeho koule a brala si je do ?st, kde je mezi zuby zpracov?vala jazykem. Oba zb?vaj?c? mu?i se tak? za?ali ?init, Larry, jeho? ocas byl snad je?t? v?t?? ne? Ger?v, s energi? ?ukal pani?ku, p?ir??eje a? na sam? dno a Chris vyst??dal sv?m nem?n? dlouh?m a tvrd?m p?rem Meginy prsty v Milliin? kundi?ce. St?n?m mal? d?rky chv?li trvalo, ne? si p?ivykly rozm?r?m jeho n?stroje. ale to jen prohlubovalo Chrisovu rozko?. ?d se pozvolna zavrt?val do pochvy, ?zk? tunel ho par?dn? sv?ral a p?edko?ka se shrnovala, co? doh?n?lo Chrise k hlasit?m v?lev?m spokojenosti. Meg, kter? p??mo p?ed o?ima zaj??d?l tepaj?c? tmav? ?ur?k do Milliiny pi?ky a Chrisova varlata j? pleskala o ?elo, t?ela dlan?mi ?ern?, sv??en? kozy, nar??ej?c? na jej? b?icho, mas?rovala rozlehl? dvorce a drtila bradavky, p?i?em? se jazykem sna?ila dos?hnout na nabobtnal? po?t?v?k. Larry ne?navn? p?ir??el s takov?m el?nem, ?e t?lo mal? b?lo?ky nadskakovalo po zelen?m suknu a ?ena se extaticky sv?jela a k?i?ela. Larry poka?d? sv?j ohon vyt?hl a? na okraj, aby vz?p?t? mohl plnou parou zajet do nenasytn? kundy, kter? jeho penis s mlasknut?m p?ij?mala. Sou?asn? prsty proh?n?l stoj?c? po?t?v?k, nab?hl? a? k prasknut?. Gero vid?l na sv?ch p??tel?ch bl???c? se vyvrcholen?, a proto opustil rozdov?d?nou Millii a ?el p?ichystat dal?? ??slo pokra?uj?c?ch orgi?. Millie bez v?h?n? vym?nila Ger?v ocas za Meginu ?oustanou d?ru a Larryho pt?ka rejd?c?ho v n?. Vzala ?erven?, prokrven? po?t?v??ek mezi masit? rty, ne?prosn? jej stiskla a s?la. Jednou rukou zabloudila mezi Larryho nohy a st??dav? mu mnula koule a honila ko?en p?ra. Bou?liv?, exploduj?c? orgasmy na sebe u v?ech ?ty? z??astn?n?ch nenechaly dlouho ?ekat. Jejich pohyby se staly k?e?ovit?mi a m?lo koordinovan?mi, prsty se zar?valy do t?l druh?ch, v?k?iky, ?ev a steny se m?sily a spl?valy v jeden ch?r. Jako prvn? za?al st??kat Larry. Naposledy zostra nabodl t?esouc? se pani?ku, svaly se mu napjaly a hnaly tepl? sperma do Megina nitra, zapl?can?ho vaje?nou sm?s?. Kdy? odezn?l ?vodn? n?val rozko?e, vylovil penis a Milliina bezedn? ?sta si ho bez ot?len? zabrala pro vlastn? pot?chu. ?erno?ka n?ru?iv? hltala semeno, Meginy ???vy i poz?statky vejce, ned?laje v tom sebemen??ho rozd?lu, dokud ji neovl?dlo n?hle dosa?en? vyvrcholen?. Chris, podobn? jako Larry, vyvrhl v?t?inu semene do Milliiny stahuj?c? se vag?ny, a pot? ot?ral sv?j b?le pot??sn?n? ocas mezi jej?mi baculat?mi p?lkami, kter? mu pod dlan?mi neposedn? poskakovaly, jak se barmanka chv?la. Orgasmus j? prob?hal v n?kolika vln?ch s intenzitou siln?ho elektrick?ho v?boje. Klepala se jako ratl?k, sykala a ucp?vala si ?sta Larryho ?ur?kem, zat?mco jej? mokvaj?c? kundi?ka vytla?ovala na le??c? Meg Chrisovo naho?kl? sperma, kter? b?lo?ka zborcen? potem vychutn?vala s gurm?nsk?m pomlask?v?n?m; sama se pot?cej?c na vrcholu ochromuj?c? rozko?e. Mu?i brzy bili?rov? st?l opustili pot?, co si o?istili m?rn? povadl? ohony, ale ob? ?eny se bez odpo?inku vrhly do lesbick?ch hr?tek. Tvo?ily vskutku rajcovn? p?r; mal?, b?l?, perverzn? pani?ka a statn?, svalnat?, v??niv? ?erno?ka, kter? se navz?jem ob??ast?ovaly jaz??ky kmitaj?c?mi po rozta?en?ch pysc?ch, vzty?en?ch po?t?v?c?ch, vlhk?ch, vl??n?ch stehnech a sta?en?ch an?ln?ch otvorech, kter?m se prozat?m nedostalo po??dn?ch ohon?, aby je rozd?laly. Gero se k nim vr?til s velmi neobvyklou pom?ckou v dlani dr?el konec a za sebou t?hl zbytek dlouh?, ?irok? gumov? hadice, kter? byla napojen? za barov?m pultem na vodovod. Chv?li onanoval, kdy? koukal na mazl?c? se ?eny, a pak zatleskal. ?Nechte toho, lesby!? odh?n?l je od sebe. Millie se po kr?tk?m zav?h?n? neochotn? st?hla a z?stala kle?et na stole za Meg, sleduj?c zv?dav? Gera. Ten pozvedl ??st gumov? trubice a p?edvedl ji v pln? par?d? pani?ce. ?Nejd??v t? p?kn? vy?ist?me, ?p?no, a potom si zahrajeme kule?n?k!? sl?bil p?ekvapen? b?lo?ce s tajemn?m ?sm?vem a za?al j? cp?t hadici mezi rozta?en? stehna. Meg ?okovan? zah?kala, kdy? j? hrub?, zvr?sn?n? guma o pr?m?ru mnoha centimetr? rozrazila vchod do pochvy a d?ela st?ny. Gero pry?? nav?c kroutil, aby zv??il ??inek. ?J???ch...To je skv?l?!!!? mumlala pani?ka, jej?? sexu?ln? apetit z?ejm? neznal mez?, a sama pom?hala pohyby p?nv?, aby se gumov? trubice zavrtala co nejhloub?ji: ?To je d?vka!?!? zkonstatoval u?asle Gero, kter? s o?ima navrch hlavy pozoroval, jak se to Meg zamlouv? a je?t? k tomu zvl?d? obj??d?t ohromn? Milliina vemena, kter? ji o?ividn? sv?d?la. Millie tak? hned v?zvu p?ijala a sehnula se, ??m? nab?dla sv? kozy i la?n?m, hork?m rt?m, a pustila se jazykem a zuby do t?e?ni?ek na vrcholc?ch Megin?ch cec?k?. Mulat, nev???cn? krout?c? hlavou, dal sign?l ?ernoch?m, kte?? pop?jeli a relaxovali u baru, a ti oto?ili kohoutkem. Do hadice vlet?l proud ledov? vody a n?sledn? se v??til do Meginy kundy. Gero pozorn? provizorn? potrub? hl?dal, aby jeho konec tlakem neopustil d?ru. Meg vyjeven? vykvikla, kdy? j? tekutina zmrazila nitro, jej? b?l? b?icho se vymr?tilo vzh?ru, jak se prohnula, nehty se zaryla do Milliin?ch zad, roztrhla ?ernou k??i a hloubila v n? kr?tery, kter? se plnily krv? a barvily jej? prsty do ?ervena. ?????h, ???h!!!? huhlala ?erno?ka, zakousnut? do m?kk?ch vemen, aby ne?vala. Voda j? bublala v pi?ce, chladila hebkou tk??, vyplavovala kousky sko??pky a obsahu vejce, po cel?m t?le j? naskakovala hus? k??e a svaly se stahovaly. V?plach kundy v Gerov? proveden? trval je?t? asi minutu a pani?ka si sama nebyla jist?, jestli se j? to v?ce l?b?, ?i j? to vad?, byla to maxim?ln? vzru?uj?c? i nep??jemn? zku?enost. Kone?n? p?estala studen? voda t?ct a Gero odhodil u? nepot?ebnou hadici, sklonil se, zasunul do ochlazen?, vymyt? d?ry po dvou prstech z ka?d? ruky a t?el smrsk?vaj?c? se st?ny, dlouh?m jazykem obj??d?l okraje prokrven?ch l?stk? a bo?il nos do pochvy, nas?vaje lahodnou ?enskou v?ni. V??n? nadr?en? b?lo?ka nepot?ebovala v?c ne? dv? minutky, aby op?t zvlhla a p?edv?d?la, jak je jej? kunda nev?dan? rozm?rn?. P?itom nezapom?nala na svou temnou partnerku a hr?la na jej? dudy s jemn?m, vypracovan?m prstokladem, zahrnuj?c je polibky a pokr?vaj?c tmavou k??i otisky zub?. Chrise a Larryho nemohla nab?zen? produkce ponechat v nete?nosti. Ohony u? jim zase st?ly v pozoru, tak p?e?li k bili?rov?mu stolu, kter? by se v on?ch chv?l?ch m?l sp??e naz?vat stolem ?oustac?m. P?ipojili se k mulatovi, Larry pom?hal Gerovi naplno rozd?lat vyholenou pi?ku a Chris se za?al v?novat do t? doby zanedb?van? prdelce. Spolupr?ce mu?sk?ch prst? a jazyk? v obou jej?ch otvorech doh?n?la Meg k hlasit?m projev?m spokojenosti, kter? p?ehlu?ovaly i ?vouc? r?dio. Kdy? pru?n? svaly a tk?n? n?le?it? zvl??n?ly, odehnal Gero Chrise z prostoru mezi b?l?mi stehny, vzal dv? kule?n?kov? koule, symbolicky ?lutou a ?ernou, a za Larryho asistence vsadil prvn? z nich mezi mal? stydk? pysky na okraj pochvy. Ohlazen? koule tam padla tak?ka p?esn?, jako by vag?na byla uzp?sobena pr?v? pro ni. Odstr?en? Chris zat?m zaujal sv? p?vodn? m?sto na bili?ru, kde odsunul Millie od pani?ky, obr?til se ke sv?m kump?n?m z?dy a zaklekl nad Megin?m obli?ejem tak, ?e na Millii zbyla ta p??jemn?j?? ??st jeho p?irozen?, mohutn? pest?k, tou??c? se skr?t v jej?ch ?stech, zat?mco na Meg z?stalo olizov?n? ?ourku a hladk?ho zadku se sev?en?m ?itn?m otvorem. B?lo?ce v?ak bylo zcela jedno, kterou partii mu?sk?ho t?la se m??e zaob?rat; nepohrdla by ??dnou. a s vervou se pustila do pr?zkumu Chrisov?ch p?lek a an?lu. Gero a Larry pokro?ili v pohr?v?n? si s Meginou zarudlou buchti?kou, pot?, co se ?ern? koule pevn? usadila v rozev?en? br?n? do ?ensk?ho r?je, uchopil Gero sv?j obl?ben? n?stroj-d?ev?n? t?go, m?rn? se p?edklonil a se soust?ed?n?m v?razem ??ouchl do zaoblen?ho povrchu koule, kter? n?sledn? vklouzla o n?co hloub?ji do promo?en?ho tunelu. Pani?ka kvitovala mulatovo po??n?n? vzru?en?mi steny a opatrn?m kousnut?m do tmav?ho Chrisova ?ourku. Gero nejd??ve ?pi?kou ?t?hl? ty?e podr??dil vzty?en? klitoris a potom znovu popostr?il kouli d?l, zat?mco Larry udr?oval velk? stydk? pysky st?le rozd?lan?. Mulat pokra?oval ve sv? z?bav? se zaujatost? a v??nost? nenapraviteln?ho hazardn?ho hr??e ve fini?i rozhoduj?c? partie, t?gem hnal kouli kup?edu, a? dos?hla dna ?vachtaj?c? d?ry a b?lo?ka dal??ho orgasmu, p?i kter?m se j? rozt??sla dlouho rozta?en? stehna, p?er?van? fun?la a plnila si ?sta Chrisov?mi varlaty. Gero nev?hal a zavedl Meg mezi nohy druhou, ?lutou kouli, kter? s mlasknut?m zapadla do mo?e vylu?ovan?ch ???v. Stejn?m zp?sobem jako prvn? dopravil i druhou co nejd?le, ale i p?esto, ?e se v kund? nach?zely u? dv? rozm?rn? koule, jej? roz?kleben? okraj zel pr?zdnotou. Gero p?estal se sv?m speci?ln?m bili?rem a spokojen? s Larrym pl?cali pani?ku p?es vyvalenou a t?m?? zapln?nou pi?ku, ??m? vyvol?vali pohyby koul? uvnit?, kter? do sebe nar??ely a mas?rovaly pru?n? st?ny, funguj?c jako zvl??tn?, gigantick? Venu?iny kuli?ky. Oba ?erno?i tak? mnuli po?t?v?k a zasouvali prsty a ?ir?? konec t?ga do an?ln?ho otvoru, skryt?ho mezi stla?en?mi p?lkami. Po chv?li se v?ichni lid? tmav? pleti spont?nn? rozhodli pro radik?ln? zm?nu polohy; byli spolu tak skv?le sehran?, ?e jejich pohotov? spolupr?ce a v?m?na m?st p?ipom?nala telepatii. Chris i Millie slezli ze stolu, kam se naopak vydal Gero. Dlan? br?nil bili?rov?m koul?m, aby byly z vag?ny vytla?eny, a p?ik?zal Meg, aby si ?apla. Prot?hl se pod?l n? a lehl si z?dy na zelen? sukno. B?lo?ka se bez pob?zen?, sama iniciativn? nabodla na mulat?v tr??c? kakaov? ohon. Jej? promrdan? zadni?ka si i s takov?m mohutn?m klackem bez probl?m? poradila a pohltila jej, tak?e pani?ka d?ep?la z?dy k Gerovi na jeho rozvalen?m ?ourku, balancuj?c na sv?ch vysok?ch podpatc?ch. Ke dvojici se p?idal Larry, kter? se rozkro?il p?ed Meg a vyb?dl ji k vykou?en? sv?ho ocasu. Millie se mezit?m p?ehnula p?es d?ev?n? okraj, trup mezi Larryho nohama, a zabo?ila obli?ej mezi Megina sv?tl? a Gerova tmav? stehna, tak?e mohla jazykem sou?asn? obd?l?vat po?t?v?k, stydk? pysky, ?itn? otvor s penisem, i varlata. Prsty pak p?sobila na koule v Megin? rozd?lan? kund?. kdy? vyst??dala Gerovy ?l?nky zast?vaj?c? dosud toto?nou ?lohu. Barman?ina vystr?en? ?ern? prdelka se stala Chrisovou ko?ist?, kter? nejd??ve sev?en? an?l kr?tce projel ukazov?kem s prost?edn?kem a pot? zarazil sv?j vlhk? ?d dovnit?. Orgie se dost?valy do obr?tek: b?l? pani?ka, jej?? pochva byla nacp?na bili?rov?mi koulemi, klitoris j? dr??dila ?ikovn? ?erno?ka a zadnic? p?ir??ela na ztopo?en? ohon, extaticky h?kala a pusou ob??ast?ovala dal?? ebenov? ocas. I to j? v?ak je?t? bylo m?lo a jako nefal?ovan? nymfomanka se sna?ila umocnit celkov? pro?itek t?m, ?e si rukama pohr?vala s vlastn?mi cec?ky. Oba tmav? chlap?ci v p??i jej? prcinky, respektive ?st, slastn? vzdychali a dlan?mi ji poh?n?li k je?t? v?t?? aktivit?. Millie, tvrd? mrdan? mezi p?lky Chrisem, ut?p?la v?k?iky rozko?e v proudu tekutin pramen?c?ch z Meginy d?ry, kterou piln? vylizovala, a k tomu zvl?dala sv?mi prsty proh?n?t Larryho i Gerova varlata. Chris, s ?ur?kem ??dn? sk??pnut?m v Milliin? pru?n?m kone?n?ku, drtil jej? kozy a jezdil s nimi po hladk?m povrchu stolu, co? stra?n? vzru?ovalo u? tak neuv??iteln? nab?hl? a tuh? bradavky. Koule mu p?i ka?d?m p??razu zapleskaly o jej? vypracovan? stehna a ten zvuk ho rajcoval v?ce ne? cokoliv jin?ho. Soulo??c? p?tice se ?asem rozd?lila na trojici a dvojici, jeliko? Larry zatou?il zasunout sv?j ohon do Meginy maxid?ry, a tak vyhnal Millii s Chrisem d?le od stolu, nechal bili?rov? koule vyklouznout z jejich ?krytu a chytil Meg, nadskakuj?c? na Gerov? ocasu, za chv?j?c? se kon?etiny nedaleko okraj? s??ovan?ch pun?och. B?lo?ka se zvr?tila vzad a p?ilnula sv?mi zpocen?mi z?dy na mulatovo b?icho a hru?, jeho ?d hluboko v kone?n?ku, kl?n ?iroce rozev?en?, p?ipraven? p?ijmout Larryho ?ur?ka. ?ernoch si pani?ku na?teloval do spr?vn? polohy a vrazil do ni pulzuj?c?, prokrven? penis, kter? v?ak nemohl rozm?rnou pochvu nadlouho uspokojit. Polokle??c?, polod?ep?c? Larry ?oustal Meg s nejv?t?? silou a rychlost?, jak? byl schopen vyvinout. Gero pod b?lou d?vkou vzru?en? oddechoval, p?idr?uje ji pa?emi tak. aby jeho ohnut? ohon zaj??d?l do jej?ho an?lu sou?asn? s Larryho, kter? ji ?ukal zep?edu. P?i sendvi?i v proveden? Gera a Larryho st?hal Meg orgasmus za orgasmem a ona sm??ela jejich p?irozen? nep?etr?it?m p??valem ???v. Oba mu?i mohli c?tit sv? ocasy pohybuj?c? se v Megin?ch tunelech p?es tenkou p?ep??ku mezi nimi a jejich ?ourky se o sebe navz?jem t?ely, co? jim p?in??elo obzvl??tn? pot??en?. Chris s Millie mezit?m pokra?ovali ve v??niv?m an?ln?m sexu, pohrou?eni sami do sebe a nev??maj?c si ostatn?ch. Barmanka, zap?en? pa?emi o bili?r, n?ru?iv? olizovala koule, kter? p?edt?m vyvrhla Megina vag?na, a nech?vala Chrise, aby si s jej?m t?lem d?lal, co si zamane. ?ernoch ji ne?navn? a vytrvale mrdal do zadni?ky, p?i?em? prsty zkoumal jej? vlhkou pi?ku a tla?il p?es st?nu na sv?ho pt?ka v kone?n?ku. Trojice na stole se p?ibl??ila do fin?le. Meg, pohupuj?c se nabodnut? na dvojici nab?hl?ch ?ur?k?, c?tila vzr?staj?c? nap?t? obou ?ernoch? a rozhodla se jejich nadch?zej?c?, spole?n? vyvrcholen? oko?enit m?lo v?danou specialitkou. ?Mrdejte m? do kundy! Oba!!!? zavelela p?er?van?m hlasem v kr?tk? p?est?vce mezi steny, a nadzvedla se na pa??ch a nohou. Ger?v tvrd? pt?k opustil jej? ?i?ku, stejn? jako Larryho sousedn? otvor. Pani?ka si mulat?v sn?d? ohon sama zavedla do opu?t?n? d?ry. I p?esto, ?e hladce zajel a? na dno, nemohl ji moment?ln? zdaleka ani zaplnit, ani uspokojit. ?D?lej! Vra? mi ho tam!!!? pob?zela ?ena netrp?liv? Larryho, kter? si sv?ral penis u ko?ene, aby jej udr?el v pohotovosti, a ?ekal, a? se Ger?v ?d usad?. Meg p?epustila sv? pysky do p??e Larryho prst?, kter? je svrchu p?idr?oval rozta?en? a opatrn? vnikal do rud?, promo?en? p??e. S mal?mi probl?my prot?hl sv?j ?alud branou a postupoval d?le, zatla?uj?c Ger?v ocas dol? a oh?baje jej tak, ?e mulat ?i?el bolestnou rozko??. ??????!!! To je ono... Rozervi mi ji!!!? kvi?ela b?lo?ka vysok?m hl?skem, jak Larry n?sil?m rval ?ur?ka st?le hloub?ji do jej?ho nitra. Ani tak ohromn? vag?na, jakou Meg vlastnila, nemohla zcela pojmout dva velk? pt?ky; ten Larryho z?stal sotva v p?li cesty. Oba tmav? chlap?ci, pokryt? filtrem potu, se i v takov?to pozici pokou?eli p?ir??et, co? ov?em technicky nebylo dost dob?e mo?n?, a tak se jejich p?ra o sebe jen ot?rala, navz?jem se dr??dila, tvrd? d?ela st?ny a rozev?rala Meginu kundu a? na samou nejzaz?? mez. Pani?ka ve vrcholn? ext?zi je?ela, p??u v ml?nici dvou ?ur?k?, klitoris j? tr?el vzh?ru jako sv?ce, svaly napjat? k prasknut? a zal?valy ji vlny horka. Dva penisy v jedn? vag?n?, to bylo n?co tak vzru?uj?c?ho, ?e to nikdo ze z??astn?n?ch nebyl schopen del?? dobu vydr?et. Gero k?e?ovit? zat?nal prsty do Megin?ch kozi?ek, po t?le mu vyr??el studen? pot a zuby pozna?oval hebkou k??i na ?enin? z?tylku. Svaly jeho ohonu se marn? stahovaly a sna?ily zastavit ?i alespo? p?ibrzdit proud spermatu derouc? se ven. S ?evem, odpov?daj?c?m sp??e vzrostl?mu b?kovi, vypustil Gero prvn? d?vku semene do Megina nitra. B?lo?ka okam?it? automaticky hr?bla mezi sple? kon?etin a vylovila oba ocasy ze sv? d?ry. St??kat za?al u? i Larry a pani?ka si takovou pochoutku, jakou pro ni naho?kl?, lepkav? tekutina p?edstavovala, v ??dn?m p??pad? nemohla nechat uj?t. Kle??c a ot?raj?c svou zm??enou buchti?ku o mulatovo pevn? b?icho, olizovala a hltala st??dav? oba ?ur?ky, zachyt?vala ka?di?kou kapi?ku spermatu a ?d?mala penisy, aby v nich nez?stalo zhola nic. Pro tento okam?ik tot?ln? zni?en? ?erno?i jen odpo??vali a vychutn?vali si slastnou ?levu, kterou jim svou pusou p?in??ela Meg. Pod?van? na vyvrcholen? soulo??c? trojky rozrajcovala miluj?c? se dvojici vedle bili?ru tak?ka k nep???etnosti, a kdy? se o chv?li pozd?ji Meg, cel? pot??sn?n? semenem, p?esunula bl??e k nim a vystr?ila na Millii kl?n, z n?ho? vyt?kaly pot??ky ?ivotod?rn?ch tekutin, oba ?ern? lid? se ud?lali. Chris?v orgasmus byl sice kr?tk?, ale o to v?ce intenzivn?. Chytil Millii za cecky s takovou silou, a? se zd?lo, ?e j? je chce urvat, nalehl na ni jako k?? na kobylu a pumpoval obsah sv?ch k prasknut? nacpan?ch koul? do jej? stahuj?c? se prdelky. Millie k?u?ela rozko?? jako poran?n? zv??e, zavrt?vala hlavu mezi Megina stehna, vrhaj?c se na jej? n?dhernou p??u, ostr?mi nehty p?ej??d?la a trhala s??ovan? pun?ochy i jemnou k??i pod nimi, na b???c?ch prst? j? ulp?vala ?erstv?, tepl? krev, kterou n?sledn? polykala hladov?mi ?sty. Sotva zcela vypr?zdnil sv? varlata do Milliina kone?n?ku, Chris se vzd?lil a spole?n? s ostatn?mi mu?i pozoroval, jak se ob? ?eny jazyky o?i??uj?, p?ipom?naj?ce zv??ec? samice, a p?itom se op?t vzru?uj? a nab?raj? energii k dal??mu pokra?ov?n? orgi?. ?Ta ?ensk? je v??n? k neutah?n?... Mrdali jsme potom je?t? aspo? dv? hodiny, a vys?la n?s v?echny jak houba,? rozpl?val se nad svou obl?benou z?kaznic? Gero. ?V?ak po?kej, a? j? pozn??! Ta jej? kunda... Mmmm, prost? z?zrak p??rody! V??il bys, ?e jsme j? tam nakonec v pohod? nacpali i celou plechovku piva?!?

   Komentáře k příspěvku
 
Barnypok (29.12.2016) jfvynms4281rt@hotmail.com  http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
oQnULwWiddRNrvK
   DJNaHD http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
 
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Povida manzelka svemu protejsku nakvasene: "Ja nevim, Oto, co na tech zenskejch porad vidis - kdyz si odmyslis ruce, nohy, hlavu a treba i prsa - tak co ti zbyde? No? Co?" Manzel pohrebnim tonem: "TY, Marie."
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz