Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Už jste hlasovali v naší anketě ???

Příspěvek poslal(a) : nezn?m?
Uloženo  : Uloženo : 03.11.2005, 21:47:34
Přečteno : 7145x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


EROTOMAN

Potkala jsem ho v metru. Hledala jsem tu dobu n?koho k sob? a on byl zrovna m?j typ. O dost star?? a z?ejm? zku?en?. Za?al po mn? pokukovat a j? mu ty jeho pohledy vracela. Bylo jasn?, ?e se mu opravdu l?b?m a pohled na moje. ?adra, derouc? se z jemn? l?tky ven, ho asi vzru?oval, proto?e se mu v kalhot?ch za?ala d?lat boule. Oba jsme vystoupili na Ka?erov? a z?stali st?t na stanici autobus?. U? se na mne d?val zcela nezakryt? a j? jen ?ekala, kdy mne oslov?. Kolem nebyl nikdo a tak se osm?lil, p?istoupil ke mn? a pov?d?: ?Sle?no, promi?te, mo?n? ?e te? dostanu p?r facek, ale mus?m v?m ??ct, ?e m?te kouzeln? kozy Alespo? co vid?m.? ? M??ete vid?t i v?c...? odpov?d?la jsem, abych ho vydr??dila. Z?ejm? ne?ekal takovou reakci a trochu zav?hal. ?Ne, nemyslete si, ?e jsem n?jak? ?t?tka, jen jsem zvykl? si vyb?rat sama a vy se mi docela rozd?v?te,? dodala jsem na vysv?tlenou. Z?libn? se pousm?l. ?Tak?e modern? se v??m v?udy? Jen?e zrovna v?s nem?m kam pozvat,? ?ekl a ?ekal na moji odpov??. ?Co kdybych v?s pozvala j?. Stejn? vid?m, ?e m?me alespo? kus cesty spole?n?. Souhlas?? ?ekla jsem a z m?ho pohledu musel poznat, ?e s n?m chci str?vit ??st dne a ne pov?d?n?m. K?vl na souhlas a kdy? p?ijel autobus, nastoupili jsme u? jako zn?m?. Po t?ech stanic?ch jsme byli u c?le. Ve?li jsme do domu a po?kali na v?tah. Ve v?tahu mne objal a za?al l?bat. Vy?la jsem mu vst??c. C?tila jsem jeho ruku jemn? polo?enou na prsu a cht?la jsem, aby mne dal zn?t svoji mu?nost. ?Zm??kni mne v?c, m?m to r?da tak, ?e to a? bol? prozrazovala jsem mu sv? z?liby. Reagoval tak, ?e.jsem a? vyjekla. V?tah zastavil a j? otev?ela byt. Vklouzli jsme do p?eds?n? a cht?la jsem t?eba nejd??v ud?lat k?vu a tak, ale nenechal mne. Sehnul se, prudk?m pohybem uchopil lem ?at? a st?hl mi je p?es hlavu dol?. M?m r?da, kdy? mne mu? miluje tvrd? a nesmlouvav?, . a poznala jsem, ?e on chce b?t v na?em vztahu p?nem. To se mi l?bilo a vzru?ovalo mne to. Vzal mne do n?ru?e a odnesl do lo?nice. Byla jsem jen v kalhotk?ch a podprsence a tak mne postavil u postele. Myslela jsem, ?e mne do n? polo?? a bude cht?t milovat, ale spletla jsem se. Sklonil se a pomalu a rozv??n? mi st?hl kalhotky. Potom mi polo?il svoje ruce na ramena a st?hl ram?nka u podprsenky. Moje prsa se mu p?edvedla v cel? kr?se. Jednou rukou mne vzal za bradu a za?al znovu l?bat, p?i?em? druhou zkou?el pevnost m?ch ?ader a bradavek. Jeho p?novitost mne vzru?ila a za?ala jsem se trochu chv?t. Vzal mne za z?tylek a tla?il na kolena. ?Svl?kni mne. Ud?lej mi to!? p?ik?zal. Rozepnula jsem mu kalhoty a i se slipy je st?hla dol?. To co se mi p?edvedlo, mi vyrazilo dech. Jeho obrovit? samec mne skoro d?sil. Obejmula jsem ho jednou rukou a druhou mu za?ala hladit koule. Jazykem objela ?alud a zasunula do ?st. Za?ala jsem ho sj??d?t, ale moje tempo mu z?ejm? nesta?ilo a tak mne chytil za vlasy a hlavu mi za?al nabod?vat na sv?j kyj. C?tila jsem ho a? v krku a za?ala se skoro dusit. St?nala jsem skoro stejn? jako on a sna?ila se vymanit. Nenechal mne a ??m v?c jsem se br?nila, t?m v?c mne ni?il. N?hle jsem uc?tila prudk? ?kub?n? v jeho penisu a do pusy mi vyprskl proud semene. Sna?ila jsem se ho pochytat, ale st?kal mi po brad? na krk. Zvedla jsem k n?mu prosebn? o?i a on mi ho vyt?hl z pusy. Zbytek mi nast??kal rovnou do obli?eje. Sedla jsem si na paty a objala mu kolena. St?l nade mnou a prudce d?chal. ?Ut?i se...? ?ekl a j? poslu?n? ot?ela zbytky jeho semene do sv? podprsenky. ?To bylo jen na za??tek, takov? sezn?men?...? ?ekl a potom mne zvedl a polo?il na postel. Zat?mco jsem tam le?ela, dokon?il svl?k?n?. Potom si lehl vedle mne a za?al mne laskat svoj? pevnou rukou. Mas?roval m? ztuhl? bradavky a ob?as mne trochu kousl. Vzru?ovalo mne to a za?ala jsem se naoko br?nit. Sjel mi rukou do rozkroku, ale j? m?la sev?en? stehna a cht?la, aby si mne vybojoval. Do?lo mu to. Chytil mi ob? ruce, dal mi je za hlavu a sev?el svoj? leva?kou. Pravou mne lehce ude?il p?es tv??. ?Tak ty u? nechce?? Ale chce?, vid? A dostane?, a ??m v?c se bude? br?nit, t?m l?p!? Trochu jsem se zazm?tala a on toho vyu?il k tomu, ?e se mi dostal pravou rukou mezi stehna. C?tila jsem jeho prsty u sv? pochvy, a sev?ela nohy je?t? v?c. Pomohl si kolenem a rozp??il mi je od sebe. Ten boj byl n?dhern?. Poznal, ?e se mi to l?b?, a uvolnil levou ruku. Potom mi rozt?hl nohy od sebe ?pln? a sklonil svou hlavu k m?mu kl?nu. Jeho jazyk na?el po?t?v??ek a mohutn? ho zpracov?val. Za?ala jsem st?nat a on mi vrazil prsty do kundi?ky, kter? u? byla siln? zm??en?. Za?al jimi pohybovat a roztahovat branku. Ne v?ak nadlouho. Najednou mne chytil pod zadkem, nadzvedl a prudce na-razil na sv?j k?l, kter? u? byl zase v pln? pohotovosti. Vyk?ikla jsem a z o?? mi vytryskly slzy. Tvrd? mne ?oustal a j? c?tila, jak mne celou vypl?uje a tla?? mi d?lohu do b?icha. Bolelo to, ale z?rove? mne to p?iv?d?lo do stavu ohromn? rozko?e. Op?el se rukama do m?ch ramen a naplno do mne naj??d?l. C?tila jsem se jak uk?i?ovan?, m? t?lo se trhalo v t? rozko?i a b?icho vzp?nalo proti jeho bucharu. N?hle najednou p?estal a z?stal nade mnou kle?et. Cht?la jsem, aby mne ud?lal, aby mne ?pln? zni?il, a tohle p?eru?en? mne kr?sn? poni?ovalo. ?Pros?m t? d?lej, ud?lej mi to, chci to je?t?... pros?m...? ?adonila jsem. ?A copak bys cht?la, napapat, nabumbat...? vysm?val se mi. ?Pros?m, pros?m, ?ukej m?, zni? mne, chci aby sis d?lal se mnou co chce?, co se ti l???. Jenom, pros?m, nep?est?vej...? doslova jsem k?ourala a sv?jela se pod n?m. Oto?il m? na kolena a sv?j buchar mi za?al zasouvat pomalu do m? kundi?ky. Kroutila jsem se a sna?ila se na ?>?j narazit, ale dr?el mne za zadek a z?ejm? si vychutn?val sv?j pocit v?t?zstv? nade mnou. Trvalo to v?ak jenom chvilku. N?hle do mne op?t prudce zajel a jeho ruce sev?ely m? boky. Netrvalo dlouho a byla jsem hotov?. Z m?ch ?st se linulo bla?en? st?n?n? a v?echna energie m?ho t?la jako by se soust?edila do m?ho kl?na a tryskala z n?ho n?kam ven. Unaven? jsem padla na lokty a vystavila mu tak naplno sv? pozad?. Vz?p?t? jsem uc?tila jeho ruku na m? prdelce. Prstem pronikal do ?itn? d?rky. ,Ne, to ne, to nechci...? prosila jsem, ?do prdelky ne!? ?Ale ano, to v??, ?e ano... nedal nic na m? prosby. Pomalu mne st?le ?oustal, jednou rukou mne p?idr?oval, abych mu nemohla uniknout, a druhou st?le roz?i?oval a vlh?il moji zadnici. B?la jsem se a doopravdy za?ala plakat. . Ani na toto nep?istoupil. Vyndal sv?j penis z m? rozp?len?,d?rky a nasadil jej k prdelce. Cel? jsem se t??sla, kdy? mi ho tam za?al zasouvat. P?ipadalo mi, ?e mne roztrhne, bolelo to, ale z?rove? mne to siln? vzru?ovalo. C?tila jsem ho hluboko ve st?evech, kdy? zajel a? na konec. Zvedl mne, m? ruce p?it?hl ke sv?mu t?lu a ob?ma rukama mi hladil a proma?k?val moje prsy Nemohla jsem v?bec nic d?lat a oddala se sladk? bezmoci. Po chv?li mne pustil zase na kolena a dr?e mne za boky za?al mne soulo?it do prdelky: Sj??d?l mne st?le rychleji a m? st?n?n? se m?silo s jeho vzdechy te? ??m v?c siln?j??mi. P?idr?oval se jednou rukou a druhou mi op?t vklouzl zep?edu do kundi?ky ??inek na sebe nenechal dlouho ?ekat a tentokr?t jsme se se?li ve sv?ch vyvrcholen?ch. Moje milostn? ???va tryskala na jeho ruku, zat?mco jeho sperma mne v mohutn?ch v?ronech plnilo zevnit?. Padli jsme vy?erp?n?m na postel v tom sepjet? a z?stali le?et. Zat?mco j? le?ela a vzpamatov?vala se z toho je?t? n?kolik minut, on se za chvilku ze mne uvolnit a ode?el se do koupelny um?t. Vr?til se osprchovan? a z?ejm? spokojen? s?m se sebou. ?Tak jak, sousedko?? zeptal se potm??ile. ?Jak? sousedka?? nech?pala jsem a byla z?rove? trochu rozmrzel? z toho, ?e z?ejm? chce odej?t. ?Tak. J? t? u? toti? t?den sleduji z okna z toho bar?ku odnaproti. Nast?hovali jsme se tam p?ed pr?zdninami.? za?al se sm?t. ?Ty jsi ale prev?t. Tak?e sis mne u? p?edem vyhl?dl, co?? odpov?d?la jsem. Dostal mne. Nezlob nebo...? a zajel mi prsty do kundy. ?Ne, u? opravdu ne, u? jsem hodn?,? rychle jsem ?ekla, aby mne nechal alespo? chvilku odpo?inout. ?Tak dob?e. Ale te? se vykoupej a odpo?i? si. Ve?er toti? p?ijdu znovu. A bude? poslu?n? hol?i?ka,? v?ce m?n? mi to p?ik?zal. Obl?kl se a potom mne ponechal m?mu osudu.- Ani jsem mu nev??ila, ?e mluv? pravdu; ale p?ece jen jsem se na ve?er p?ipravila. Je sedm hodin ve?er. Venku u? nen? takov? vedro. Ud?lala jsem p?r chleb??k? jen tak narychlo a v samoobsluze naproti koupila l?hev v?na. Stejn? asi nep?ijde, kdo v? odkud je, napadlo m? a pro jistotu jsem zajela rukou pod kalhotky, nahmatala po?t?v?ka a za?ala si ho honit...

 
   Komentáře k příspěvku
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Jake byly tri nejvetsi namorni katastrofy vsech dob? Pozar na Queen Mary, potopeni Titanicu a nepotopeni Aurory.
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz